Massetesting og egne smittevernråd for russen


Publisert:

03.05.2021

Oppdatert:

11.05.2021 kl.09.25

Russen tilbys og oppfordres til å teste seg onsdag 12. mai fra kl. 13.00. Sandefjordsrussen 2021 har tidligere fått egne smittevernråd av kommuneoverlegen. De oppfordres til å møtes i mindre grupper og begrense antallet nærkontakter. Alle felles arrangement er avlyst, men noe feiring er mulig om rådene følges.

Massetesting av russen onsdag 12. mai kl. 13.00 til kl. 16.30 i Auditorium 2.

Skolen og russestyret anbefaler russen å benytte seg av tilbudet fra kommunen og hurtigteste seg for Covid-19 denne dagen, men det er opp til russen selv om en ønsker å benytte seg av tilbudet.  

Testingen vil foregå mellom kl. 13.00 - 16.30 i Auditorium 2.

Kommunens råd og anbefalinger om en trygg og smittevernvennlig russetid

I et eget brev til russen gir Sandefjord kommune egne råd om hvordan russefeiringen kan gjennomføres på en mest mulig smittervernvennlig måte.

Brevet til russen med alle råd og anbefalinger kan du lese her

Noen av anbefalingene til årets russefeiring

  • Det er viktig at ikke for mange samles og at de generelle smittevernrådene følges, for å unngå stor smittespredning, og for å redusere antallet som må i karantene.
  • Det er best om det er de samme, faste gruppene som samles i løpet av russetiden.
  • Hvis flere grupper samles, er det viktig at det er god avstand mellom gruppene, minst 2 meter.
  • Finn et annet sted å være dersom dere ser at det er mange grupper samlet på samme sted.
  • Hver buss, bil eller gruppe bør ha en smittevernansvarlig, som kan snakke med og redegjøre for politiet ved behov. Smittevernansvarlig bør også holde oversikt/liste over de personene som er tilstede når dere samles. Dette vil hjelpe kommunen dersom det blir behov for smittesporing.
  • Rulling bør bare foregå med den faste gruppa på bussen eller bilen. Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
  • Det er bedre å samles ute enn inne, da risiko for smitte er større innendørs.
  • Dere bør unngå å reise til andre kommuner. Husk at særregler i enkeltkommuner vil gjelde dersom bussen ruller dit!
  • Dersom politiet oppdager brudd på anbefalingene kan dette resultere i at de må gå inn og løse opp gruppen. 

Kommunens råd og anbefalinger er basert på FHI sine nasjonale føringer - se Folkehelseinstituttets russeråd