Skolestart

Velkommen til skolestart onsdag 18. august! Her finner du programmet for første skoledag, planer for utlån av skolebøker og PC-er og informasjon om hva som må til for å ta i bruk PocketID. Elever på Vg2 og Vg3 kan låne skolebøker fra og med mandag 16. august. Utlånet foregår på rom B046 i kjelleren.

Program for onsdag 18. august

Vg1 YF

Vg1 SF

Hverdagsliv

  • 11.00 - 13.00 Oppmøte utenfor inngangen til F-bygget

Arbeidsliv

  • 12.00 - 14.00 Oppmøte utenfor inngangen til F-bygget

Innføringsklassen

  • 11.00 - 13.00 Oppmøte i Forum

Vg2 YF

  • 12.00 - 13.30 Oppmøte Idrettsbygg J

Vg2 SF

  • 12.30 - 13.30 Oppmøte Idrettsbygg J

Vg3 og påbygg

  • 14.00 - 15.30 Oppmøte Idrettsbygg J

Elever som ikke møter første skoledag, uten å ha avklart dette med skolen på forhånd, mister plassen.

Det er derfor viktig at du møter opp på den skolen der du er tatt inn, selv om du står på venteliste til høyere ønsker.

Finn fram på skolen

Kart over skolens område under Kontakt oss

PocketID = elevkort

Skolen vil i år ta i bruk PocketID som skolebevis og lånekort på læringssenteret. Dette er en app du laster ned på mobiltelefonen.

Kom igang med PocketID

Elever på Vg2 og Vg3 som har elevkort i plast kan bruke plastkortene til å få tilgang til kopimaskinen.

Utlån av læremidler

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Disse læremidlene skal være gratis, og må leveres tilbake før siste skoledag i inneværende skoleår.

Du får låne skolebøker på skolen. Utlånet vil foregå på rom B046 i kjelleren.

Vg3

Elever på Vg3 kan låne skolebøker fra og med mandag 16. august. B046 er åpent fra kl. 9.00 - 15.00.

Vg2

Elever på Vg2 kan låne skolebøker fra og med mandag 16. august. B046 er åpent fra kl. 9.00 - 15.00.

Klassene på Vg2 er også med i planen for utlån av lærebøker

Vg1

Elevene følger klassen sin i plan for utlån av lærebøker. Egen avtale om lån av læremidler og PC må signeres digitalt, SMS sendes ut til elevene.

Boklistene viser hvilke bøker du skal ha

Boklister

Utlevering av pc-er

Vg1 elever og nye elever får utdelt PC. Utleveringen starter 23. august. Vg1 elever følger klassen sin etter plan for utlevering av PC og lærebøker.

Utleveringen av PC til Vg1 foregår i læringssenterets 2. etasje på rom A275.

Nye Vg2 og Vg3 elever som trenger PC henvender seg i IT-skranken i læringssenteret.

Frist for signering av leieavtale og betaling av PC

Elevskap

På grunn av byggeprosjektet ved skolen får kun enkelte elever tilgang til skap. Kontaktlærer tildeler skap der det er mulig. Husk å ta med hengelås til skapet ditt.

Bruk av PC i skolen

Slik logger du deg på ved skolestart

Skoleskyss

Hvem har rett på fri skyss? Hvordan søke?

Lån og stipend

Informasjon om støtte fra Lånekassen

Publisert: 06.07.2021 Oppdatert: 19.08.2021 kl.15.14