Smittevern ved SVGS

Finn ut hvordan du kan bidra til godt smittevern, regler som gjelder for karantene og hvordan skolen jobber med smittevernet ved skolen.

 • Ikke kom på skolen dersom du er syk eller har forkjølelsessymptomer
 • Benytt håndsprit ved inngangene til skole og fellesarealer
 • Hold minst en meter til hverandre
 • Host og nys i armkroken 
 • Vi klemmer og håndhilser ikke
 • Unngå offentlig transport når du kan

Regler ved karantene

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.

Uansett årsak til karantenen varer den i 10 døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpust eller mister smaks- eller luktesansen mens du er i karantene,  regnes du som sannsynlig smittet  av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at  den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger.
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smitteoppsporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Kilde: Folkehelseinstituttet (2020), hentet 2. november 2020 fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Smittevernet ved SVGS

Ved Sandefjord VGS følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig.
 
Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldende smittevernstiltak og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. Det er kommuneoverlegen som avgjør hvilket beredskapsnivå skolen skal være på til enhver tid.

Det aller viktigste smittevernstiltakene å vite om og å følge er: 

 • Vær hjemme dersom du føler deg syk eller har luftveissymptomer
 • Hold en meter avstand til andre
 • Vask hender hyppig – og bruk antibac på skolen

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen og har egne tiltak for mange særskilte områder som garderober, treningssenter, verksteder, kantine mv. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer og merking av områder i skolebygget.

I skoleanlegget:

 • Elevene sitter enkeltvis på pulter
 • Elevene vasker pult og stol når de kommer til klasserommet
 • I gangene går vi på høyre side
 • I forum må bord og stolplassering overholdes

Forum

Alle kan handle i skolens kantine gjennom hele dagen.

Fellesområdet i Forum er ellers stengt når skolen er på rødt nivå.

 

Viktige punkter fra Utdanningsdirektoratet: 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Testing i Sandefjord

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 24.11.2020 kl.09.47