Smittevern ved SVGS

Finn ut hvordan du kan bidra til godt smittevern, hvilke regler som gjelder for karantene og hvordan skolen jobber med smittevern.

Corona - information in other languages

Information about vaccine

Quick guide to the coronavirus vaccine

 • Ikke kom på skolen dersom du er syk eller har forkjølelsessymptomer
 • Benytt håndsprit ved inngangene til skolen og fellesarealer
 • Hold minst en meter til hverandre der det er mulig
 • Host og nys i armkroken 
 • Vi klemmer og håndhilser ikke
 • Unngå offentlig transport når du kan

Smittevernet ved SVGS

Ved Sandefjord VGS følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern som vi tilpasser til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte. Dette gir skolen en mulighet til å gjøre raske endringer dersom det blir nødvendig.

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldende smittevernstiltak og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. Det er kommuneoverlegen som avgjør hvilket beredskapsnivå skolen skal være på til enhver tid.

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen og har egne tiltak for mange særskilte områder som garderober, treningssenter, verksteder, kantine mv. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer og merking av områder i skolebygget.

I skoleanlegget:

 • Elevene sitter enkeltvis på pulter
 • Elevene vasker pult og stol når de kommer til klasserommet
 • I gangene går vi på høyre side
 • I forum og andre fellesområder må bord og stolplassering overholdes
 • De ansatte skal holde minst 1 m avstand til hverandre.
 • Ansatte skal bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde 1 m avstand til andre ansatte.
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind i undervisningssituasjonen, og det anbefales ikke at elever skal bruke munnbind på skolen.
 • Munnbind kan brukes dersom elever og ansatte opplever dette som en ekstra trygghet.

Klasserommet

Elevene fordeles på flere klasserom når skolen er på rødt nivå.

Forum

Alle kan handle i skolens kantine gjennom hele dagen.

Fellesområdet i Forum er stengt når skolen er på rødt nivå.

Veileder om smittevern

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Guide to infection control in english

Regler ved karantene

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.

Uansett årsak til karantenen varer den i 10 døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Strengere regler ved karantene pga. engelsk virusvariant

 • Nærkontakter skal i karantene og skal testes ved start av karantene og etter 7 døgn. 
 • Nærkontaktens husstandsmedlemmer bør være hjemme til første test hos nærkontakten viser seg å være negativ («ventekarantene»)
 • Husstandsmedlemmene behøver ikke teste seg hvis de ikke har symptomer.
 • Nærkontakten kan avslutte karantenen hvis testen etter 7 døgn er negativ. 

Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpust eller mister smaks- eller luktesansen mens du er i karantene,  regnes du som sannsynlig smittet  av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at  den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger.
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smitteoppsporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Kilde: Folkehelseinstituttet (2020), hentet 2. november 2020 fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Testing i Sandefjord

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 04.03.2021 kl.09.37