StyrkNorsk

Bli bedre til å lese, skrive og å framføre muntlige presentasjoner.
I norskfaget er det forventet at du kan lese, sammenfatte lengre tekster og skrive et mer akademisk språk - StyrkNorsk gir deg en mulighet til å bli bedre. Foto: Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Publisert:

02.03.2022

Oppdatert:

28.04.2023 kl.14.00

Et tilbud til deg som har minoritetsspråklig bakgrunn, går studieforberedende og skal ha et valgfritt programfag neste skoleår.

Bli god i norsk - bli god i fag!

StyrkNorsk gir deg mulighet til å bli bedre til å lese, skrive og å framføre muntlige presentasjoner - noe som er viktig i alle fag i videregående skole.

Hvem kan få tilbudet

 • Elever med minoritetsspråklig bakgrunn som går studieforberedende Vg2 eller Vg3 (inkludert IDR, KDA og MDD).
 • Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning.
 • Tilbudet gjelde ikke for påbyggselever.

Påmelding

 • Påmelding sendes til studiekoordinator Sissel Kummeneje via chat i Teams.
 • Frist for påmelding er 8. april.

Erstatter et programfag

Dersom du tar StyrkNorsk erstatter du et programfag med mer norskopplæring.

Gjennomføring StyrkNorsk

 • StyrkNorsk er på fem timer i uka.
 • Det er undervisning to ettermiddager i uka, og noen heldagssamlinger på lørdager eller i høst- eller vinterferien.
 • Opplæringa skjer i hovedsak på Teams og i grupper med elever fra flere skoler.
 • Innholdet i undervisninga blir tilpassa elevenes behov for styrket norskopplæring.
 • Det blir ikke satt karakter i StyrkNorsk, men det blir dokumentert at du har deltatt.
 • Det er ikke eksamen i faget.
 • Det er Greveskogen videregående skole som har ansvar for opplæringa.