Ungdata 2021

Ungdata er en ungdomsundersøkelse som skal gi et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag og resultatene brukes i kommunens og fylkets arbeid med aldersgruppen. Foto: Unsplash

Publisert:

11.02.2021

Oppdatert:

24.05.2022 kl.16.41

Uke 9-12 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark blant elever i videregående skole.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk på skolen sammen med en voksenperson i klasserommet i perioden 1. til 19. mars. Personvernet vil bli godt ivaretatt.

Det er frivillig å delta, og den som deltar kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

I informasjon til foreldre og foresatte kan dere lese mer om hvilke tema elevene blir spurt om, gjennomføring og personvern.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen