Vg3 fagopplæring via skole

Årets informasjonsmøte for søkere uten læreplass ble gjennomført 19. august.

Publisert:

26.08.2020

Oppdatert:

24.05.2022 kl.16.41

Søkere uten lære- eller opplæringsplass møtte 19. august for informasjon om Vg3 fagopplæring.

Helene Skinnarland Enoksen, studierektor for yrkesfag, ønsket velkommen og informerte om Vestfold og Telemark fylkeskommunes tilbud til denne gruppen. Skolen har laget en presentasjon som sier noe om hva dette tilbudet går ut på og hvilken forskjell det er mellom lærling og Vg3 fagopplæring i skole.

Formålet med dagen var å snakke med og registrere søkerne for at skolen skal kunne planlegge individuelle løp videre. Fram mot fristen 1. oktober skal nå søkerne gjennomføre anbefalte individuelle aktiveter knyttet til å skrive CV og søknader og trene på å skaffe seg praksisplass eller opplæringsplass i en bedrift.