Kildebruk

Hjelp til å bruke, vurdere og vise til kilder.

Ifølge IKT-standard for Vestfold-skolene skal elevene utvikle sin digitale dømmekraft gjennom å jobbe med noen av følgende punkter:

  • Nettvett
  • Å bruke, vurdere og vise til kilder

Bruk ressursene på disse sidene for å lære mer om dette!

Siteringsreglene

Gjør det lett for deg på Svgs å bruke kilder på riktig måte!

Skolens siteringsregler

FAQ kildebruk