Eksamen ved SVGS

Eksamen for privatister

Skriftlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er avlyst, les info fra Udir.

Muntlig eksamen skal gjennomføres for Vg3. Muntlig-praktisk eksamen er avlyst, sjekk fagkode på udir.no for å finne ut om faget er muntlig eller muntlig praktisk (mange av realfagene, idrettsfagene og musikkfagene har muntlig-praktisk eksamensform).

Dette fører til at noen elever ikke vil komme opp til eksamen, og ingen elever vil komme opp i mer enn 1 muntlig eksamen.

Muntlig eksamen for Vg3

Eksamensdatoer for muntlig våren 2021 er: 8., 9., 10., 11. og 15. juni.

Forberedelse dagen før eksamen.

Offentliggjøring av trekk: 4., 7., 8., 9., og 11. juni.

OBS! Følg med på kunngjøringer på Teams - Skolen vår.

Yrkesfaglige

YF Vg1 og Vg2
Offentliggjøring av trekk: Avlyst våren 2021 
Forberedelse: Avlyst våren 2021 
Eksamen: Avlyst våren 2021 
3PB, 3HOPB/3SSSS følger planen til Vg3 SF (dvs. muntlig eksamen).

Tverrfaglig eksamen

Eksamen avlyst våren 2021 for Vg2.

Tverrfaglig eksamen 3AUA (3HEA og 3TNA skal ikke ha eksamen)
Forberedelse: 26.mai 
Eksamen 28. mai

Skriftlig eleveksamen

Når får man vite om man kommer opp til skriftlig eksamen? 
Offentliggjøring av trekk (oppslag i Forum/Teams): Avlyst våren 2021

Fra Utdanningsdirektortet, oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv: Eksamensplaner for alle sentralgitte fag

Info om noen bestemte eksamensdager:
Vg1 SF
Matematikk: 1P og 1T: Avlyst våren 2021
Engelsk - Forberedelse: Avlyst våren 2021
Engelsk - Eksamen: Avlyst våren 2021

VG2 SF
Matematikk 2P, R1 og S1: Avlyst våren 2021
Språk nivå 1: Avlyst våren 2021
Språk nivå 2: Avlyst våren 2021

Vg3 PB
Matematikk 2P-Y: Avlyst våren 2021

Vg3 SF/PB
Norsk hovedmål: Avlyst våren 2021
Norsk sidemål: Avlyst våren 2021

Når får man vite karakteren sin?
Se informasjonsboks på høyre side.

På eksamensdagen
Oppmøte: senest kl. 08.30.
Oppstart eksamen: kl. 09.00.
Ta full restart av pc'en slik at du får den oppdatert (slå helt av og start på nytt) før du går i eksamensmodus:
Eksamensmodus og innlevering skriftlig eksamen

Fra Vestfold fylkeskommune: Hvordan foregår skriftlig eksamen

Mulige datoer for eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1
Matematikk 1PY - Eksamen: Avlyst våren 2021

Vg2 
Engelsk - Forberedelse: Avlyst våren 2021
Engelsk - Eksamen: Avlyst våren 2021
Norsk -  Eksamen: Avlyst våren 2021

 

Lokalgitt eksamen

Eksamen avlyst våren 2021.

Høsteksamen

Oppmeldingsfrist: 15. september 2020

NB! For å kunne melde seg opp trenger du fagkoden til faget, den finner du i SkoleArena eller på kompetansebeviset.

Fikk du karakteren 1 i standpunkt våren 2020 melder du deg opp til eksamen her:

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Fikk du karakteren IV i standpunkt våren 2020 må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober.

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Fellessensur: 4. januar 2021

Muntlig plan: Alle som er oppmeldt til muntlig eksamen får direkte beskjed.

Info før eksamen

Les viktig informasjon før eksamen på SVGS

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Før eksamen 

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. 

Informasjon fra VIGO:
Til deg som skal ta eksamen

På eksamensdagen: eksamensmodus og innlevering skriftlig eksamen

Tillate installerte programmer

Verbix (bøying av verb), hentes fra programvaresenteret (ved første oppstart må man skrive inn en gyldig e-postadresse for å aktivere programmet, dette er gratis).

Ordnett Pluss ligger på alle elev-PC'er i hele Vestfold.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre. 
Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925. E-post: rune.byre(at)vtfk.no

Publisert:

04.06.2020

Oppdatert:

15.09.2021 kl.12.17