Eksamen ved SVGS

Skriftlig eleveksamen

Når får man vite om man kommer opp til skriftlig eksamen? 
Offentliggjøring av trekk (oppslag i Forum/Teams): Avlyst vår 2022

Fra Utdanningsdirektortet, oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv: Eksamensplaner for alle sentralgitte fag

Info om noen bestemte eksamensdager:
Vg1 SF
Matematikk: 1P og 1T: Avlyst vår 2022
Engelsk - Forberedelse: Avlyst vår 2022
Engelsk - Eksamen: Avlyst vår 2022

Vg2 SF
Matematikk 2P, R1 og S1: Avlyst vår 2022
Språk nivå 1: Avlyst vår 2022
Språk nivå 2: Avlyst vår 2022

Vg3 PB
Matematikk 2P-Y: Avlyst vår 2022

Vg3 SF/PB
Norsk hovedmål: Avlyst vår 2022
Norsk sidemål: Avlyst vår 2022

På eksamensdagen
Oppmøte: senest kl. 08.30.
Oppstart eksamen: kl. 09.00.
Ta full restart av pc'en slik at du får den oppdatert (slå helt av og start på nytt) før du går i eksamensmodus:
Eksamensmodus og innlevering skriftlig eksamen

Fra Vestfold fylkeskommune: Hvordan foregår skriftlig eksamen

Mulige datoer for eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1
Matematikk 1PY - Eksamen: Avlyst vår 2022

Vg2 
Engelsk - Forberedelse: Avlyst vår 2022
Engelsk - Eksamen: Avlyst vår 2022
Norsk -  Eksamen: Avlyst vår 2022

Fellesensur skriftlig eksamen SF + YF

Karakterene offentligjøres i Visma InSchool.

Muntlig eksamen for Vg3

Eksamensdatoer for muntlig våren 2022: Avlyst vår 2022.

Forberedelse dagen før eksamen.

Offentliggjøring av trekk: Avlyst vår 2022.

OBS! Følg med på kunngjøringer i Visma inSchool og på Teams - Skolen vår.

Yrkesfaglige

YF Vg1 og Vg2
Offentliggjøring av trekk: Avlyst vår 2022
Forberedelse: Avlyst vår 2022
Eksamen: Avlyst vår 2022
3PB, PB-3HOA/TAF-3SSR følger planen til Vg3 SF (dvs. muntlig eksamen).

Tverrfaglig eksamen

Avlyst vår 2022

Unntak: Vg3 Automasjon
Forberedelse: 18. - 19. mai
Eksamen: 20. mai

Lokalgitt eksamen

Avlyst vår 2022

Høsteksamen

For alle som tar morsmålseksamen kommer muntlig eksamen i tillegg på egne datoer. Dette får de informasjon om fra eksamenskontoret/Eksamensportalen. Det samme gjelder alle som skal ta privatisteksamen. Se mer info om dette på hjemmesiden til eksamenskontoret.
 
Eksamensoppgaver SF (kontakt skolens resepsjon for passord)
 
 

Eksamen for privatister

Oppmeldingsfrist: 15. september

NB! For å kunne melde seg opp trenger du fagkoden til faget, den finner du i Visma InSchool eller på kompetansebeviset.

Fikk du karakteren 1 i standpunkt vårterminen har du rett til ny eksamen til høsten og vil få et tilbud fra skolen. Ta kontakt med skolen i starten av september om du ikke har hørt noe.

Fikk du karakteren IV i standpunkt vårterminen må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober.

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Fellessensur: Medio januar.

Muntlig plan: Alle elever som er som er oppmeldt til muntlig NUS (ny, utsatt, særskilt) eksamen får direkte beskjed fra skolen.

Info før eksamen

Les viktig informasjon før eksamen på SVGS

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Før eksamen 

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. 

Informasjon fra VIGO:
Til deg som skal ta eksamen

På eksamensdagen: eksamensmodus og innlevering skriftlig eksamen

Tillate installerte programmer

Verbix (bøying av verb), hentes fra programvaresenteret (ved første oppstart må man skrive inn en gyldig e-postadresse for å aktivere programmet, dette er gratis).

Ordnett Pluss ligger på alle elev-PC'er i hele Vestfold.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre. 
Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925. E-post: rune.byre(at)vtfk.no

Publisert:

04.06.2020

Oppdatert:

15.02.2022 kl.08.45