Eksamen ved SVGS

Våreksamen

NB! Eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

Kandidater som skal levere digital eksamen i fremmedspråk, må i forkant av eksamen gjøre klart tastatur for fremmedspråket på maskinen de skal bruke. Elevene som skal opp må lære seg på bytte språkinnstilling samt bruke tastatur på touchskjerm eller ev. lage/kjøpe lapper til eget tastatur.

Skriftlig eleveksamen

Når får man vite om man kommer opp til skriftlig eksamen? 
Offentliggjøring av trekk (oppslag i Forum/Teams): 12.05.2023

Fra Utdanningsdirektortet, oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv: Eksamensplaner for alle sentralgitte fag

Info om noen bestemte eksamensdager:
Vg1 SF
Matematikk: 1P og 1T: 26.05.2023
Engelsk - Forberedelse: 30.05.2023
Engelsk - Eksamen: 31.05.2023

Vg2 SF
Matematikk 2P, R1 og S1: 23.05.2023
Språk nivå 1: 24.05.2023
Språk nivå 2: 25.05.2023

Vg3 PB
Matematikk 2P-Y: 23.05.2023

Vg3 SF/PB
Norsk hovedmål: 22.05.2023
Norsk sidemål: 19.05.2023

På eksamensdagen
Oppmøte: senest kl. 08.30.
Oppstart eksamen: kl. 09.00.
Ta full restart av pc'en slik at du får den oppdatert (slå helt av og start på nytt).

Mulige datoer for eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1
Matematikk 1PY - Eksamen: 26.05.2023
Engelsk - Forberedelse: 30.05.2023
Engelsk - Eksamen: 31.05.2023

Vg2 
Norsk - Forberedelse: 19.05.2023
Norsk - Eksamen: 22.05.2023

 

Fellessensur skriftlig eksamen SF + YF

Karakterene offentligjøres i Visma InSchool 21. juni 2023.

Muntlig eksamen for Vg3

Eksamensdatoer for muntlig våren 2023: 7. juni, 8. juni, 9. juni, 13. juni og 14. juni 2023.

Forberedelse dagen før eksamen.

Offentliggjøring av trekk: 5. juni, 6. juni, 7. juni, 9. juni og 12. juni 2023

OBS! Følg med på kunngjøringer i Visma inSchool og på Teams - Skolen vår.

Yrkesfaglige

YF Vg1 og Vg2
Offentliggjøring av trekk: 12.05.2023
3PB, PB-3HOA/YSK-3SSR følger planen til Vg3 SF (dvs. muntlig eksamen).

Yrkesfag muntlig: onsdag 14. juni 2023

Tverrfaglig eksamen

Eksamensdatoer alle klasser (forberedelse dagen før)

Lokalgitt eksamen

Mer info kommer

Morsmålseksamen

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Eksamen i morsmål på våren er det opp til eleven å melde seg opp. Elever som tar morsmålseksamen på våren vil ikke få dekket denne eksamen av skolen. Det er kun de som tar eksamen på høsten som får dette dekket. Dette er gjort for å unngå at morsmålseksamen kolliderer med det ordinære trekket til eksamen. Når elever melder seg opp til morsmålseksamen er det fint om det kontakter avdelingsleder for språkfag Carine Mork. Hun veileder  ang. oppmelding, fagkoder og tidligere eksamensoppgaver.
NB! Husk at man må melde seg opp i både skriftlig og muntlig eksamen i morsmål.

Info før eksamen

Vestfold og Telemark fylkeskommune:  Gjennomføring av eksamen

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Før eksamen 

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. 

Informasjon fra VIGO:
Til deg som skal ta eksamen

Tillate installerte programmer

Mer info kommer.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre. 
Telefon: 478 41 925. E-post: rune.byre(at)vtfk.no

Eksamen for privatister

Les all info om eksamen for privatister på eksamenskontorets side

Høsteksamen

For alle som tar morsmålseksamen kommer muntlig eksamen i tillegg på egne datoer. Dette får de informasjon om fra eksamenskontoret/Eksamensportalen. Det samme gjelder alle som skal ta privatisteksamen. Se mer info om dette på hjemmesiden til eksamenskontoret.
 
Eksamensoppgaver SF (kontakt skolens resepsjon for passord)
 
 

Eksamen for privatister

Oppmeldingsfrist: 15. september

NB! For å kunne melde seg opp trenger du fagkoden til faget, den finner du i Visma InSchool eller på kompetansebeviset.

Fikk du karakteren 1 i standpunkt vårterminen har du rett til ny eksamen til høsten og vil få et tilbud fra skolen. Ta kontakt med skolen i starten av september om du ikke har hørt noe.

Fikk du karakteren IV i standpunkt vårterminen må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober.

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Fellessensur: Medio januar.

Plan for muntligeksamen: Alle elever som er som er oppmeldt til muntlig NUS (ny, utsatt, særskilt) eksamen får direkte beskjed fra skolen i Visma In School om du er elev ved skolen og på sms til tidligere elever. Perioden for muntligeksamen vil være fra starten av desember og frem mot jul.

Publisert:

04.06.2020

Oppdatert:

20.03.2023 kl.13.21