Eksamen ved SVGS

Les viktig informasjon før eksamen på SVGS

Informasjon fra VIGO:
Til deg som skal ta eksamen

På eksamensdagen: eksamensmodus og innlevering skriftlig eksamen

Høsteksamen

Oppmeldingsfrist: 15. september 2020

NB! For å kunne melde seg opp trenger du fagkoden til faget, den finner du i SkoleArena eller på kompetansebeviset.

Fikk du karakteren 1 i standpunkt våren 2020 melder du deg opp til eksamen her:

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Fikk du karakteren IV i standpunkt våren 2020 må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober.

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Fellessensur: 4. januar 2021

Muntlig plan: Alle som er oppmeldt til muntlig eksamen får direkte beskjed.

Våreksamen

Når får man vite om man kommer opp til skriftlig eksamen? 
Offentliggjøring av trekk (oppslag i Forum/Teams): Onsdag 12. mai 2021 kl. 09:00

Fra Utdanningsdirektortet, oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv: Eksamensplaner for alle sentralgitte fag

Info om noen bestemte eksamensdager:
Vg1 SF
Matematikk: 1P og 1T: Onsdag 26. mai 2021
Engelsk - Forberedelse: Torsdag 27. mai 2021
Engelsk - Eksamen: Fredag 28. mai 2021

VG2 SF
Matematikk 2P, R1 og S1: Onsdag 19. mai 2021
Språk nivå 1: Tirsdag 1. juni 2021
Språk nivå 2: Mandag 31. mai 2021

Vg3 PB
Matematikk 2P-Y: Onsdag 19. mai 2021

Vg3 SF/PB
Norsk hovedmål: Fredag 21. mai 2021
Norsk sidemål: Torsdag 20. mai 2021

Når får man vite karakteren sin?
Se informasjonsboks på høyre side.

På eksamensdagen
Oppmøte: senest kl. 08.30.
Oppstart eksamen: kl. 09.00.
Ta full restart av pc'en slik at du får den oppdatert (slå helt av og start på nytt) før du går i eksamensmodus:
Eksamensmodus og innlevering skriftlig eksamen

Fra Vestfold fylkeskommune: Hvordan foregår skriftlig eksamen

Mulige datoer for eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1
Matematikk 1PY - Eksamen: Mandag 31. mai 2021

Vg2 
Engelsk - Forberedelse: Torsdag 27. mai 2021
Engelsk - Eksamen: Fredag 28. mai 2021
Norsk -  Eksamen: Tirsdag 1. juni 2021

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen -  lokal eksamensplan

Eksamensdatoer for muntlig og muntlig-praktisk våren 2021 er: 8., 9., 10., 11. og 15. juni.

Studieforberedende

Kunngjøring av trekkdato for Vg3: Dato kommer
OBS! Følg med på kunngjøringer på Teams

SF Vg1 
Offentliggjøring av trekk: Dato kommer
Forberedelse: Dato kommer
Eksamen: Dato kommer
Endringer kan forekomme.

SF Vg2
Offentliggjøring av trekk: Dato kommer
Forberedelse: Dato kommer
Eksamen : Dato kommer
Endringer kan forekomme.

SF Vg3
Offentliggjøring av trekk: Dato kommer
Forberedelse dagen før eksamen. Gjelder både muntlig og muntlig-praktisk.
Eksamen: Dato kommer

Alle som har idrettsfag som vil være med i trekket alle dagene. Dette gjelder også Vg1 og Vg2.

Yrkesfaglige

YF Vg1 og Vg2
Offentliggjøring av trekk: Dato kommer
Forberedelse: Dato kommer
Eksamen: Dato kommer
3PB, HOPB/SSSS (Vg2 og Vg3) følger planen til Vg3 SF.

Tverrfaglig eksamen

Faglæreren vil informere elevene om hvilken dag de skal ha eksamen.

Eksamensplan tverrfaglig eksamen vår 2021 kommer

Lokalgitt eksamen

Når får du vite om du er trukket ut til eksamen? Se "Bekjentgjøring" i tabellen under.

Musikk og KDA våren 2021 kommer

Info før eksamen

Les viktig informasjon før eksamen på SVGS

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Før eksamen 

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. 

Tillate installerte programmer

Verbix (bøying av verb), hentes fra programvaresenteret (ved første oppstart må man skrive inn en gyldig e-postadresse for å aktivere programmet, dette er gratis).

Ordnett Pluss ligger på alle elev-PC'er i hele Vestfold.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre. 
Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925. E-post: rune.byre(at)vtfk.no

Publisert:

04.06.2020

Oppdatert:

22.12.2020 kl.10.19