Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne finner du på rom B-129, rett ved Forum. Deres viktigste oppgave er å bidra til at du som elev trives på Sandefjord videregående skole.

Du kan snakke med dem om hva du vil og de har taushetsplikt. Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du snakke med miljøarbeiderne.

Noen vil prate om egne ting, utfordringer hjemme eller venner de er bekymret for. Andre kommer innom bare for å få litt ro. Miljøarbeiderne har også kontakt med personer utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer. De er kontaktpersoner til elevrådet.

Kontakt miljøarbeiderne

Bjørn Nordsveen
Ann-Hege Stellander
Stine Gunn Konglevoll

Rom B 129 - rett ved Forum.
Miljøarbeiderne kan også kontaktes på telefon.
Telefon: 33 48 86 60

personal_nordsveen_bjorn.jpgann-hege-stellanderWeb.jpgStine-Gunn-KonglevollWeb.jpg

Publisert: 03.06.2020 Oppdatert: 01.07.2020