Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til elever, foresatte og lærere. På Sandefjord videregående skole er pedagogisk psykologiske rådgivere tilgjengelige hver dag.

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kontakt PPT på SVGS

Cathrine Melhus
Rom C-308
Telefon: 470 27 744
E-post: cathrine.melhus(at)vtfk.no

Trine Eide Brekka
Rom C-306
Telefon: 908 19 940
E-post: trine.eide.brekka(at)vtfk.no

Christine Widerøe Frenvik
Rom C-305
Telefon: 986 36 549
E-post: christine.frenvik(at)vtfk.no

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 08.06.2020