Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til elever, foresatte og lærere. På Sandefjord videregående skole er pedagogisk psykologiske rådgivere tilgjengelige hver dag.

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kontakt PPT på SVGS

Cathrine Melhus
Rom A-111 A
Telefon: 470 27 744
E-post: cathrine.melhus(at)vtfk.no

Marit Haugen
Rom A-111 A
Telefon: 994 23 367
E-post: marit.haugen(at)vtfk.no

Christine Widerøe Frenvik
Rom A-109
Telefon: 986 36 549
E-post: christine.frenvik(at)vtfk.no

Solveig Renate Libeck
Rom A-109
Telefon: 454 73 693
E-post: solveig.renate.libeck(at)vtfk.no

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 08.02.2022 kl.15.23