Rådgivning

Du finner rådgivningstjenesten i første etasje i A-bygget. Skolens rådgivere veileder og støtter deg i skolehverdagen. Du har din egen kontaktrådgiver som du kan snakke med. Rådgiverne gir råd om yrkes- og studieveiledning.

Avdelingsleder

Signy Engeness

Avdelingsleder Elevtjenester. A-102.

signy.engeness@vtfk.no

913 39 431

Rådgivere

Bård Johansen

Rådgiver for ST Vg2, FBIE vg1, KDA, Frisør, IUA. Rom: A-107.

bard.johansen@vtfk.no

924 96 767

Hanne Halvorsen

Rådgiver for HO, HOPB og Innføringsklassen. Rom: A-108.

hanne.halvorsen@vtfk.no

986 26 054

Annichen Sjøblom

Rådgiver for SSR, IM, 4S, Kokk og servitør Vg2, VO-RM. Rom: A-110.

annichen.sjoblom@vtfk.no

916 81 678

Tom Holthe - utilgjengelig vår 2022, kontakt Annichen Sjøblom

Rådgiver for SSR, IM, 4S, Kokk og servitør Vg2, VO-RM. Rom: A-110.

tom.e.b.holthe@vtfk.no

918 22 427

Heidi Mo

Rådgiver for MDD, Idrett og Toppidrett. Rom: A-106.

heidi.mo@vtfk.no

907 20 149

Thor Becker

Rådgiver for ST Vg1-Vg3, TIP, EL. Rom: A-104.

thor.becker@vtfk.no

930 24 957

Grete Stige Sande

Rådgiver for IB, SMI, PB Vg3. Rom: A-112.

grete.sande@vtfk.no

916 48 795