Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten (OT).

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid.

Utvalget har møter hver 4. uke, siste mandag i måneden.

For at vi skal kunne ta opp din sak, må du ha gitt ditt samtykke. Du fyller ut skjemaet Informert samtykke som du leverer til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Du kan snakke direkte med en av oss eller la din saksbehandler gjøre det for deg.

Synnøve C. Vinje fra NAV er leder for ungdomsutvalget.

Hvem sitter i ungdomsutvalget? 

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester og tilrettelagt opplæring.
Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 913 39 431  
E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Stine Konglevoll, miljøarbeider.
Telefon: 33 48 86 60 Mobil: 409 14 182 
E-post: stine.konglevoll(at)vtfk.no

Sandefjord kommune

Tjenestekontoret

Marianne Maaren.
Telefon 33 41 61 94 Mobil 478 92 408
E-post:  marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Alinda Naidoo
E-post: alinda.helena.naidoo(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Kim Anita Løvstad
Mobil: 409 15 781
E-post: kim.anita.lovstad(at)sandefjord.kommune.no

Pia Bach Akerholt
Mobil: 902 29 248
E-post: pia.bach.akerholt(at)sandefjord.kommune.no

Enhet ungdom

Kristin Kjelland Olsen
Mobil: 952 47 456
E-post: kristin.kjelland.olsen(at)sandefjord.kommune.no 

Helsesykepleier

Rita Blomkvist
Mobil: 476 70 899 
E-post: rita.blomkvist(at)sandefjord.kommune.no

Helsesykepleier ungdomsskolen

Elin Fredheim Gravningen
Mobil: 408 04 348
E-post: elin.fredheim.gravningen(at)sandefjord.kommune.no

Helsesykepleier vgs

Anita Ore
Mobil: 469 35 240
E-post: anita.ore(at)sandefjord.kommune.no

NAV

Synnøve C. Vinje
Mobil: 480 93 245
E-post: synnove.c.vinje(at)nav.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Gunveig Bredal
Telefon: 990 23 112
E-post: gunveig.bredal(at)vtfk.no 

Vi samarbeider også med andre etater i kommunen.

Publisert: 04.06.2020 Oppdatert: 22.10.2020 kl.16.45

Synnøve Vinje

Kontaktperson Ungdomsavdelingen NAV Sandefjord, rom R-203

480 93 245

synnove.c.vinje@nav.no