Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten (OT).

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid.

Utvalget har møter hver 2. uke.

For at vi skal kunne ta opp din sak, må du ha gitt ditt samtykke. Du fyller ut skjemaet Informert samtykke (.pdf) som du leverer til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Du kan snakke direkte med en av oss eller la din saksbehandler gjøre det for deg.

Hvem sitter i ungdomsutvalget? 

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester og tilrettelagt opplæring.
Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 913 39 431  
E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Stine Konglevoll, miljøarbeider.
Telefon: 33 48 86 60 Mobil: 409 14 182 
E-post: stine.konglevoll(at)vtfk.no

Sandefjord kommune

Tjenestekontoret

Marianne Maaren.
Telefon 33 41 61 94 eller 478 92 408
E-post:  marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Alinda Naidoo
E-post: alinda.helena.naidoo(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Kim Anita Løvstad
E-post: kim.anita.lovstad(at)sandefjord.kommune.no

Pia Bach Akerholt
E-post: pia.bach.akerholt(at)sandefjord.kommune.no

Enhet ungdom

Kristin Kjelland Olsen.
E-post: kristin.kjelland.olsen(at)sandefjord.kommune.no 

Helsesøster

Rita Blomkvist
Telefon 476 70 899 
E-post: rita.blomkvist(at)sandefjord.kommune.no

NAV

Line Anita Hansen
E-post: line.anita.hansen(at)nav.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Tone Rogne
Telefon: 412 32 875
E-post: toner(at)vfk.no 

Vi samarbeider også med andre etater i kommunen.

Publisert:

04.06.2020

Oppdatert:

04.06.2020