Karakterer i SkoleArena

Offentliggjøring av karakterer skoleåret 2020/2021

Hvordan se karakter i SkoleArena

Termin 1 karakterer

Bekjentgjøring: 22. januar kl 11:35

Standpunktkarakterer

Vg3
Offentliggjøres i SkoleArena: Fredag 4. juni
Klagefrist: 10 dager etter offentliggjøring

Vg1 og Vg2
Offentliggjøres i SkoleArena: Fredag 11. juni
Klagefrist: 10 dager etter offentliggjøring

Eksamenskarakterer

Høsteksamen
Eksamenskarakterer sendes pr post i starten av uke 2.

Lokalgitt muntlig og praktisk eksamen
Offentliggjøres fortløpende.

Skriftlig eksamen
Fellessensur: Dato kommer  
Offentliggjøres i SkoleArena: Dato kommer

Klagefrist skriftlig eksamen, vår 2021
Klageskjema blir åpnet (Dato kommer) og stenger (Dato kommer). Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage i fag fra studieforberedende utdanningsprogram. Da må du sende klageskjemaet innen Avlyst våren 2020.

Klagefrist på høsteksamen
For privatister: Dato kommer
For elever Dato kommer

Klageskjema

For klage på eksamen eller standpunktkarakter, se mer info og klageskjema under Søknader/skjema

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Mottatt varslingsbrev? Se mer informasjon om varsel og evt. mangel av standpunktkarakterer grunnet fravær, samt varsling og evt. nedsettelse av vurdering orden/oppførsel i ordensreglementet under Regler og rettigheter

Tilgang for foresatte

Se mer om informasjon om tilgang til SkoleArena for foresatte under Hjem-skole-samarbeid

Publisert: 10.06.2020 Oppdatert: 19.06.2020 kl.14.29