Støttetiltak

Ettermiddagsåpent læringssenter mandag og torsdag

Ettermiddagsåpent læringssenter foregår fra og med september og ut mai!

Det vil si at tilbudet er avsluttet for dette skoleåret, men veiledning med lærere starter igjen til høsten.

Læringssenteret er nå kun åpent skoledager mellom kl. 08.00 - 15.30.

Språk

 • Kartlegging av lesing og skriving ved skolestart
 • Opplæring i grunnleggende norsk (GNO) for minoritetsspråklige elever med behov
 • Styrking engelsk for minoritetsspråklige som har hatt lite engelsk
 • Noe styrking 2. fremmedspråk

Matematikk

Matematikk er et fag som alle elever i videregående skole må ha. Generell studiekompetanse krever 8 timer per uke fordelt over 2 år. Fagbrev innen yrkesfaglige utdanninger krever 3 timer per uke.

Tiltak for elever som strever med matematikk

 • 3 dagers forkurs for elever som skal starte i Vg1 og som har problemer med faget
 • Kartleggingsprøve for alle Vg1-elever
 • Veiledning ved valg av praktisk (1P) eller teoretisk (1T) matematikk ved studieforberedende program (SF) 
 • Tilrettelagte grupper i 1P og 2P (Vg1 og Vg2 SF). Her gjennomgås alle målene, men de vanskeligste oppgavene blir ikke tatt med. Tilbudet er frivillig for motiverte og rolige elever. 
 • Forsterkning med ekstra lærer for elever ved yrkesfaglige program (YF) som strever med matematikk. 
 • Elevene får tilgang til undervisningsfilmer gjennom programvaren Campus Inkrement som gjennomgår alle temaene i matematikk. Disse kan elevene bruke til repetisjon eller til å få med tema de har gått glipp av. 
 • Veiledning i realfag i læringssenteret kl. 15.30 - 17.30 på torsdager
 • Perioder med ekstra matematikkundervisning i 2P (Vg2 SF) og 2P-Y (påbygging)
 • Tilbud om eksamenstreningskurs før ordinær eksamen for elever som har kommet opp
 • 2 uker sommerskole ved Sandefjord videregående skole for elever ved yrkesfaglige programmer som ikke har bestått matematikk. Faget er fullført ved bestått eksamen som blir arrangert til slutt i kurset.

Andre tiltak

 • Kroppsøving: tilpasset opplæring i treningsstudio 
 • Styrking - timer etter søknad 
 • Motivasjonsgrupper 
 • Tospråklig fagopplæring på YF

Kontakt

Er det noe du lurer på?

 • For støttetiltak i matematikk, ta kontakt med:
  Avdelingsleder Randi Djupvik. Telefon: 33 48 86 51 E-post:randi.djupvik(at)vtfk.no
 • For støttetiltak i språk, ta kontakt med:
  Avdelingsleder Carine Mork, telefon 33 48 36 24 E-post carine.mork(at)vtfk.no

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 26.05.2021 kl.14.25