Støttetiltak

Ettermiddagsåpent læringssenter mandag og torsdag

Ettermiddagsåpent læringssenter foregår fra og med september og til midten av mai!

Det vil si at tilbudet er avsluttet for dette skoleåret, men veiledning med lærere starter igjen til høsten.

Læringssenteret er nå kun åpent skoledager mellom kl. 08.00 - 15.30.

Språk

 • Kartlegging i norsk og engelsk for Vg1 ved skolestart
 • Opplæring i grunnleggende norsk (GNO) for minoritetsspråklige elever med behov
 • Styrking engelsk for minoritetsspråklige som har hatt lite engelsk
 • Noe styrking 2. fremmedspråk

Matematikk

Matematikk er et fag som alle elever i videregående skole må ha. Generell studiekompetanse krever 8 timer per uke fordelt over 2 år. Fagbrev innen yrkesfaglige utdanninger krever 3 timer per uke.

Tiltak for elever som strever med matematikk

 • 3 dagers forkurs for elever som skal starte i Vg1 og som har problemer med faget
 • Kartleggingsprøve for alle Vg1-elever
 • Veiledning ved valg av praktisk (1P) eller teoretisk (1T) matematikk ved studieforberedende program (SF) 
 • Tilrettelagte grupper i 1P og 2P (Vg1 og Vg2 SF). Her gjennomgås alle målene, men de vanskeligste oppgavene blir ikke tatt med. Tilbudet er frivillig for motiverte og rolige elever. 
 • Forsterkning med ekstra lærer for elever ved yrkesfaglige program (YF) som strever med matematikk. 
 • Elevene får tilgang til undervisningsfilmer gjennom programvaren Campus Inkrement som gjennomgår alle temaene i matematikk. Disse kan elevene bruke til repetisjon eller til å få med tema de har gått glipp av. 
 • Veiledning i realfag i læringssenteret kl. 15.30 - 17.30 på torsdager
 • Perioder med ekstra matematikkundervisning i 2P (Vg2 SF) og 2P-Y (påbygging)
 • Tilbud om eksamenstreningskurs før ordinær eksamen for elever som har kommet opp

Andre tiltak

 • Kroppsøving: tilpasset opplæring i treningsstudio 
 • Styrking - timer etter søknad 
 • Motivasjonsgrupper 
 • Tospråklig fagopplæring på YF
 • Elever med nedsatt hørsel får tilbud om tilrettelegging.

Kontakt

Er det noe du lurer på?

For støttetiltak i matematikk, ta kontakt med:

Randi Djupvik

Avdelingsleder Realfag, kunst, design og arkitektur

randi.djupvik@vtfk.no

975 99 719

Ansvar for elever på Vg2 ST.

For støttetiltak i språk, ta kontakt med:

Carine Mork

Avdelingsleder Engelsk og fremmedspråkene

carine.mork@vtfk.no

980 94 466

Ansvar for elever på Vg1 ST.

For støttetiltak for hørselshemmede, styrking av timer etter søknad og motivasjonsgrupper, ta kontakt med:

Signy Engeness

Avdelingsleder Elevtjenester. A-102.

signy.engeness@vtfk.no

913 39 431

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 13.05.2022 kl.10.50