Støttetiltak

Ettermiddagsåpent læringssenter torsdag

Nyhet: Hjelp også i engelskfaget til lekser, grammatikk, presentasjoner osv.

Gjelder torsdagene 9., 16., 23. og 30. mars - da er det også engelsklærer tilstede på ettermiddagsåpent læringssenter!
 
 • Tid: Torsdager kl. 15.30 - 17.30
 • Sted: Læringssenteret

Husk en matbit før du starter! Matservering kl. 15.30.

Lærere og elever er til stede i skolens læringssenter og veileder i fag som:

 • matematikk i alle varianter
 • naturfag

Enkelte torsdager er det mulig å få veiledning i fysikk eller kjemi. Elever med disse fagene får beskjed fra faglærer hvilke torsdager tilbudet gis.

Trenger du hjelp i matte eller realfag? Prøv også Ent3r - digital, gratis leksehjelp med studenter fra NTNU og UiO!

Språk

 • Kartlegging i norsk og engelsk for Vg1 ved skolestart
 • Opplæring i grunnleggende norsk (GNO) for minoritetsspråklige elever med behov
 • Styrking engelsk for minoritetsspråklige som har hatt lite engelsk
 • Noe styrking 2. fremmedspråk

Matematikk

Matematikk er et fag som alle elever i videregående skole må ha. Generell studiekompetanse krever 8 timer per uke fordelt over 2 år. Fagbrev innen yrkesfaglige utdanninger krever 3 timer per uke.

Tiltak for elever som strever med matematikk

 • 3 dagers forkurs for elever som skal starte i Vg1 og som har problemer med faget
 • Kartleggingsprøve for alle Vg1-elever
 • Veiledning ved valg av praktisk (1P) eller teoretisk (1T) matematikk ved studieforberedende program (SF) 
 • Tilrettelagte grupper i 1P og 2P (Vg1 og Vg2 SF). Her gjennomgås alle målene, men de vanskeligste oppgavene blir ikke tatt med. Tilbudet er frivillig for motiverte og rolige elever. 
 • Forsterkning med ekstra lærer for elever ved yrkesfaglige program (YF) som strever med matematikk. 
 • Elevene får tilgang til undervisningsfilmer gjennom programvaren Campus Inkrement som gjennomgår alle temaene i matematikk. Disse kan elevene bruke til repetisjon eller til å få med tema de har gått glipp av. 
 • Veiledning i realfag i læringssenteret kl. 15.30 - 17.30 på torsdager
 • Perioder med ekstra matematikkundervisning i 2P (Vg2 SF) og 2P-Y (påbygging)
 • Tilbud om eksamenstreningskurs før ordinær eksamen for elever som har kommet opp

Andre tiltak

 • Kroppsøving: tilpasset opplæring i treningsstudio 
 • Styrking - timer etter søknad 
 • Motivasjonsgrupper 
 • Tospråklig fagopplæring på YF
 • Elever med nedsatt hørsel får tilbud om tilrettelegging.

Kontakt

Er det noe du lurer på?

For støttetiltak i matematikk, ta kontakt med:

Randi Djupvik

Avdelingsleder Realfag, kunst, design og arkitektur

randi.djupvik@vtfk.no

975 99 719

Ansvar for elever på Vg3 ST.

For støttetiltak i språk, ta kontakt med:

Carine Mork

Avdelingsleder Engelsk og fremmedspråkene

carine.mork@vtfk.no

980 94 466

Ansvar for elever på Vg2 ST.

For støttetiltak for hørselshemmede, styrking av timer etter søknad og motivasjonsgrupper, ta kontakt med:

Signy Engeness

Avdelingsleder Elevtjenester. A-102. Rådgiver kombiklassen.

signy.engeness@vtfk.no

913 39 431

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 27.09.2022 kl.09.44