Vitnemål/kompetansebevis

Vitnemål dokumenterer fullført grunnskoleopplæring, eller fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse. Som elev får du automatisk tilsendt vitnemål/kompetansebevis etter avsluttet skolegang. Privatister må selv kontakte skolen, og blir prioritert etter årets avgangselever. For bestilling av vitnemål eller kompetansebevis fra Sandefjord videregående skole bruker du skjemaet nederst på siden. For bestilling av kompetansebevis for privatisteksamen bruker du den elektroniske påloggingen under "Hvordan bestille nytt vitnemål/kompetansebevis?

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Bestill nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

Send bestillingsskjemaet (se under) så tidlig som mulig. Gjerne allerede når du er oppmeldt til eksamen.

Hvis du har tatt privatisteksamen i Vestfold, har skolen tilgang til karakterene du har fått på eksamen.

Har du tatt privatisteksamen andre steder enn i Vestfold? 
Da bør du allerede nå bestille et kompetansebevis fra det aktuelle privatistkontoret, så du får dette med en gang karakterene er klare. Kompetansebeviset eller en bekreftet kopi leveres eller sendes til skolen (Sendes til: Sandefjord videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien) så snart du har mottatt dette.

Kompetansebeviset må ettersendes i tillegg til ovennevnte bestillingsskjema (se under).

Kopi av vitnemål/kompetansebevis

Et originalvitnemål skrives kun ut én gang, men du kan få et duplikat eller en bekreftet kopi av vitnemålet fra skolens arkiv. Se bestillingsskjema under for kopi/duplikat av vitnemål/kompetansebevis.

Kopi av tidligere dokumentasjon er gratis. Duplikat og ny utstedelse koster kr 300,-.

Ønsker du vitnemål/kompetansebevis/karakterutskrift fra før skoleåret 1996/97 må du ta kontakt med Fylkesarkivet i Vestfold.

Vitnemål på annet språk

Engelsk utskrift kan du få skrevet ut på den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet ditt. Se bestillingsskjema under.

Oversetting av vitnemål/kompetansebevis koster kr 300,-.

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel www.google.no  eller på www.gulesider.no . Se bestillingsskjema under for vitnemål på annet språk.

Bestillingsskjema

Skal noen fag oppdateres/fjernes/legges til?

Hvis du har tatt privatisteksamen i Vestfold, har skolen tilgang til karakterene du har fått på eksamen, har du tatt privatisteksamen andre steder enn i Vestfold må du bestille et kompetansebevis fra det aktuelle privatistkontoret. Kompetansebeviset eller en bekreftet kopi leveres eller sendes til skolen (Sandefjord videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien).

Karakterer fra privatisteksamen
Utlevering
Samtykker du i å dele personopplysninger?

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 27.04.2021 kl.08.58