Vitnemål/kompetansebevis

Vitnemål dokumenterer fullført grunnskoleopplæring, eller fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse. Som elev får du automatisk tilsendt vitnemål/kompetansebevis etter avsluttet skolegang. Privatister må selv kontakte skolen, og blir prioritert etter årets avgangselever.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 
NB! Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille vitnemål/kompetansebevis?

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille fag/svennebrev?

I gamle Vestfold:

Send e-post med hva slags dokumentasjon du trenger til seksjon for fag- og yrkesopplæring. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

I gamle Telemark:

Duplikat av fag/svennebrev må bestilles på eget skjema.

Bestilling av duplikat

For privatister

Send e-post til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring om hva slags dokumentasjon du trenger. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha vitnemål for et 3-årig løp, er det eksamenskontoret som må skrive ut vitnemålet til deg. Send  e-post med fullt navn og adresse til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring.

NB! Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.

Nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

Send bestillingsskjemaet (se under) så tidlig som mulig. Gjerne allerede når du er oppmeldt til eksamen.

Hvis du har tatt privatisteksamen i Vestfold, har skolen tilgang til karakterene du har fått på eksamen.

Har du tatt privatisteksamen andre steder enn i Vestfold? 
Da bør du allerede nå bestille et kompetansebevis fra det aktuelle privatistkontoret, så du får dette med en gang karakterene er klare. Kompetansebeviset eller en bekreftet kopi leveres eller sendes til skolen (Sendes til: Sandefjord videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien) så snart du har mottatt dette.

Kompetansebeviset må ettersendes i tillegg til ovennevnte bestillingsskjema (se under).

Kopi av vitnemål/kompetansebevis

Et originalvitnemål skrives kun ut én gang, men du kan få et duplikat eller en bekreftet kopi av vitnemålet fra skolens arkiv. Se bestillingsskjema under for kopi/duplikat av vitnemål/kompetansebevis.

Kopi av tidligere dokumentasjon er gratis. Duplikat og ny utstedelse koster kr 300,-.

Ønsker du vitnemål/kompetansebevis/karakterutskrift fra før skoleåret 1996/97 må du ta kontakt med Fylkesarkivet i Vestfold.

Vitnemål på annet språk

Engelsk utskrift kan du få skrevet ut på den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet ditt. Se bestillingsskjema under.

Oversetting av vitnemål/kompetansebevis koster kr 300,-.

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel www.google.no  eller på www.gulesider.no . Se bestillingsskjema under for vitnemål på annet språk.

Bestillingsskjema

Skal noen fag oppdateres/fjernes/legges til?

Hvis du har tatt privatisteksamen i Vestfold, har skolen tilgang til karakterene du har fått på eksamen, har du tatt privatisteksamen andre steder enn i Vestfold må du bestille et kompetansebevis fra det aktuelle privatistkontoret. Kompetansebeviset eller en bekreftet kopi leveres eller sendes til skolen (Sandefjord videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien).

Karakterer fra privatisteksamen
Utlevering
Samtykker du i å dele personopplysninger?

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 11.06.2020 kl.15.50