Vitnemål/kompetansebevis

Vitnemål dokumenterer fullført grunnskoleopplæring, eller fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse. Som elev får du automatisk tilsendt vitnemål/kompetansebevis etter avsluttet skolegang. Privatister må selv kontakte skolen, og blir prioritert etter årets avgangselever. For bestilling av vitnemål eller kompetansebevis fra Sandefjord videregående skole bruker du skjemaet nederst på siden. For bestilling av kompetansebevis for privatisteksamen bruker du den elektroniske påloggingen under "Hvordan bestille nytt vitnemål/kompetansebevis?

Vitnemål, kompetansebevis og fag/svennebrev

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få en kopi. Husk at dersom du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Elever og privatister har rett til å få en kopi av vitnemål eller kompetansebevis dersom det originale går tapt. Du skal ikke betale for kopi av vitnemål eller kompetansebevis.

Hva er forskjellen på et vitnemål og et kompetansebevis?
  • Et vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. 
  • Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. 

Udir.no kan du lese mer om dokumentasjon i videregående opplæring.

Hvordan bestille kopi av vitnemål (elev)?

For nåværende eller tidligere elever i gamle Telemark:

  • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis (som er laget før 2019) du har fått som elev må du bestille en kopi fra IKA Kongsberg. Ta kontakt ved skolen du har gått på om det gjelder dokumentasjon som er laget etter 2019.

For nåværende eller tidligere elever i gamle Vestfold:

  • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis du har fått som elev må du ta kontakt med skolen du har fått vitnemålet fra. Skolen vil lage en kopi. 
Hvordan bestille kopi av kompetansebevis (privatist)?

Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt med eksamensresultater fra privatisteksamen kan du bestille et nytt. 

Bestill nytt kompetansebevis

Trenger du oppdatert vitnemål med privatistkarakterer påført?
  • Dersom du aldri har fått vitnemål fra en skole, og trenger kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
  • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på
  • Dersom du har bestilt kompetansebevis må du selv laste opp dette til Samordna opptak
  • Dersom du har bestilt nytt vitnemål med privatistkarakterer påført, overføres dette automatisk til Samordna opptak

Bestilling av dokumentasjon etter vårsemesteret

  • Resultater fra våreksamen: hvis du trenger kompetansebeviset før fristen til Samordna opptak er utløpt (1. juli) må du bestille senest 20. juni
  • Dersom du ønsker nytt vitnemål med karakterer fra 2008 eller eldre, må du ta kontakt med skolen som skal lage nytt vitnemål til deg innen utgangen av mai

Bestill dokumentasjon

Trenger du vitnemål på et annet språk enn norsk?

Elever eller tidligere elever som trenger vitnemål på engelsk kan kontakte skolen de går eller har gått på for engelsk kopi.

Elever med behov for oversettelse til andre språk enn engelsk, må selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel Google.no eller Gulesider.no.

Eksempler på godkjente oversettelsesbyråer:

Hvordan bestille kopi av fag/svennebrev?

Utstedelse av nytt fag- eller svennebrev er ikke omfattet av gratisprinsippet. Ønsker du å bestille nytt fag- eller svennebrev kan benytte betalingsinformasjonen under. Det koster kr. 500,- å få erstattet det tapte.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

Send bestillingsskjemaet (se under) så tidlig som mulig. Gjerne allerede når du er oppmeldt til eksamen (NB! Skjemaet gjelder kun for Sandefjord vgs).

Kopi av vitnemål/kompetansebevis

Et originalvitnemål skrives kun ut én gang, men du kan få en bekreftet kopi av vitnemålet fra skolens arkiv. Se bestillingsskjema under for kopi av vitnemål/kompetansebevis (NB! Skjemaet gjelder kun for Sandefjord vgs).

Kopi av tidligere dokumentasjon er gratis.

Ønsker du vitnemål/kompetansebevis/karakterutskrift fra før skoleåret 2009/2010 må du ta kontakt med Fylkesarkivet i Vestfold.

Vitnemål på annet språk

Engelsk utskrift av vitnemål utstedt av Sandefjord vgs fra og med skoleåret 2005/2006 kan du bestille ved å bruke skjemaet under.

Bestillingsskjema

Skal noen fag oppdateres/fjernes/legges til?

Har du tatt privatisteksamen i andre fylker enn Vestfold og Telemark har vi nå tilgang til eksamenskarakterene.
Merk at dette ikke gjelder for privatisteksamen tatt i Trøndelag fylkeskommune. Da må du bestille et kompetansebevis fra eksamenskontoret og levere dette til skolens resepsjon eller sende pr post til Sandefjord videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien.

Karakterer fra privatisteksamen
Utlevering
Samtykker du i å dele personopplysninger?

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 16.01.2023 kl.14.11