Dysleksivennlig skole

Dysleksi Norge sertifiserte Sandefjord videregående skole som en dysleksivennlig skole i januar 2014.

Hva vil det si å være en dysleksivennlig skole?

Dysleksi Norge har satt opp egne kriterier som grunn- og videregående skoler må oppfylle for å få betegnelsen.

  • Planer for tilrettelegging av læringsarbeidet for elever med lese-, skrive- og matematikkvansker
  • Ha et inkluderende og aksepterende læringsmiljø
  • Systemer for kartlegging av elever
  • Systemer for oppbevaring av dokumentasjon
  • Tiltak og metoder for opplæring av elever i målgruppen
  • Læremidler og hjelpemidler
  • Systematisk opplæring og bevisstgjøring av ansatte.

Se og les mer på Dysleksi Norges nettsider om hva en dysleksivennlig skole er.

Kontaktperson dysleksivennlig skole

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester

Telefon: 334 88 606, mobil: 91 33 94 31

E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 18.11.2020 kl.13.55