Knutepunktskole for hørselshemmede

Sandefjord videregående skole er en av fire knutepunktskoler i Norge, og vår oppgave er å tilby opplæring som er spesielt godt tilrettelagt for hørselshemmede og døve.

Som elev går du i en vanlig klasse. Du tilhører det programområdet du søker deg inn på, men du kan selvsagt møte andre hørselshemmede eller tegnspråkbrukere i friminuttene hvis du ønsker det.

Skolen har tegnspråklærer som er døv og egen tolketjeneste. Se vår presentasjonsvideo om tolketilbudet vi har her på skolen.

Dette får du tilbud om

  • Lydutjevningsanlegg
  • Tolketjeneste – Tegnspråk og Norsk med tegn
  • Mindre elevgrupper
  • Tilrettelegging på prøver og til eksamen
  • Sosialrådgiver
  • Karriereveiledning
  • Tale- og lyttetrening

Har du norsk tegnspråk som førstespråk?

Da tilbyr vi også

  • Norsk tegnspråk
  • Norsk for hørselshemmede
  • Engelsk for hørselshemmede

Hvordan søker du på knutepunktskolen i Sandefjord?

Først bør du ta kontakt med rådgiveren på den skolen du går, eller du kan kontakte oss for å få hjelp i søknadsprosessen. Rådgiveren din, eller vi på knutepunktskolen, kan hjelpe deg med å fylle ut alle skjemaene.

1. Først får du hjelp til å fylle ut skjemaet for særskiltsøkere.

2. Du søker elektronisk via vigo.

3. Fyll inn Sandefjord videregående skole i feltet for den skolen du velger.

4. Velg hvilket programområde du ønsker å søke. Skriv dette inn i søknaden.

5. Har du behov for hørselsteknisk tilrettelegging, så skriver du det.

6. Har du behov for tolk, fyller du inn det.

7. Søknaden sendes også i papirutgave til inntakskontoret i det fylket du bor i.

8. Send også en papirkopi av søknaden til Sandefjord videregående skole.

9. Legg ved audiogrammet ditt i papirsøknadene.

10. Legg ved sakkyndig vurdering fra PPT i papirsøknadene.

11. Legg også ved IOP eller andre relevante papirer.

Les mer om de ulike utdanningsprogram i videregående opplæring på vilbli.no

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder for elevtjenester Signy Engeness. Telefon: 33 48 86 45 E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Film om skolens opplæringstilbud (tekstet versjon)

Publisert: 27.08.2020 Oppdatert: 27.01.2021 kl.16.05