Smittevern ved SVGS

Finn ut hvordan du kan bidra til godt smittevern, hvilke regler som gjelder for karantene og hvordan skolen jobber med smittevern.

 • Ikke kom på skolen dersom du er syk eller har forkjølelsessymptomer
 • Benytt håndsprit ved inngangene til skolen og fellesarealer
 • Hold minst en meter til hverandre der det er mulig
 • Host og nys i armkroken 
 • Vi klemmer og håndhilser ikke
 • Unngå offentlig transport når du kan

Smittevernet ved SVGS

Ved Sandefjord VGS følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern som vi tilpasser til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte. Dette gir skolen en mulighet til å gjøre raske endringer dersom det blir nødvendig.

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldende smittevernstiltak og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. Det er kommuneoverlegen som avgjør hvilket beredskapsnivå skolen skal være på til enhver tid.

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen og har egne tiltak for mange særskilte områder som garderober, treningssenter, verksteder, kantine mv. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer og merking av områder i skolebygget.

I skoleanlegget:

 • Elevene sitter enkeltvis på pulter
 • Elevene vasker pult og stol når de kommer til klasserommet
 • I gangene går vi på høyre side
 • I forum og andre fellesområder må bord og stolplassering overholdes
 • De ansatte skal holde minst 1 m avstand til hverandre.
 • Det anbefales foreløpig ikke bruk av munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Bruk munnbind i fellesarealer hvor det er vanskelig å holde en meter avstand til andre.
 • Alle kan handle i skolens kantine gjennom hele dagen.

Testing erstatter karantene

Informasjon fra Sandefjord kommune

Informasjon til foreldre/foresatte

Informasjon til elever

Spesielt for gult nivå

 • Elevene kan oppholde seg klassevis i samme klasserom.
 • Fellesområdet i Forum er åpent for et trinn av gangen. Det er økt voksentetthet i Forum i spisefri.

Gult nivå og bruk av idrettshallen til prøver

Under forklarer vi bakgrunnen til at skolen har valgt å bruke idrettshallen til prøver når skolen er på gult beredskapsnivå. Bruk av idrettshallen til heldagsprøver er gjort etter samråd med kommuneoverlegen og beredskapsavdelingen i fylket.
 
Fakta/logistikk
 • Idrettshallen er på 1600 m2
 • Det er planlagt for maks 380 elever i hallen, men i praksis har det vært mellom 300 og 360 elever + 12-16 vakter som gir over 4 m2 per person. Dette gir langt bedre plass mellom elevene enn i et klasserom.
 • Det er svært god lufting i rommet takket være moderne luftesystemer. (Det er mye bedre luft i idrettshallen enn i klasserom med opptil 32 elever)
 • Tross mange elever er det svært dempet lyd pga lyddempende konstruksjoner i idrettshallen.
 • Elevene sitter med 2 meters avstand (i klasserom er avstanden ned mot 0,5 meter)
 • Det er 210 langbord i idrettshallen, og elevene sitter på kortenden av bordene.
 • Alle plasser er nummerte.
 • Elevene har i god tid på forhånd fått informasjon om hvilket plassnummer de skal sitte ved (i klasserom registreres ikke hvem som sitter på hvilken pult)
 • Elever som ikke vet hvor de skal sitte får hjelp via en QR-kode, eller av miljøarbeidere, til å finne ut hvor de skal sitte, før de går inn i hallen.
 • Elevene går inn via to ulike innganger, avhengig av hvor i hallen de skal sitte. Hallen er åpen fra kl. 07.30
 • Elevene får ikke forlate plassen sin uten at det avtales med en prøvevakt, og følges da av vakten når de skal på toalettet eller ut å ha luft.
 • Det er tilgang til 13 toaletter, alle med vask og såpe.
 • Ved at alle elever har en plass som de sitte ved hele tiden, vil en elev som i etterkant får påvist smitte kun føre til karantene for de maks 8 nærmeste elevene, som alle har sittet 2 – 4 meter fra den smittede. (I klasserom blir hele klassen, på opptil 32 elever, tatt ut i karantene dersom en elev i rommet er vært smittet)

Spesielt for rødt nivå

 • Elevene fordeles på flere klasserom.
 • Fellesområdet i Forum er stengt.

Regler ved karantene

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.

Uansett årsak til karantenen varer den i 10 døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Strengere regler ved karantene pga. engelsk virusvariant

 • Nærkontakter skal i karantene og skal testes ved start av karantene og etter 7 døgn. 
 • Nærkontaktens husstandsmedlemmer bør være hjemme til første test hos nærkontakten viser seg å være negativ («ventekarantene»)
 • Husstandsmedlemmene behøver ikke teste seg hvis de ikke har symptomer.
 • Nærkontakten kan avslutte karantenen hvis testen etter 7 døgn er negativ. 

Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpust eller mister smaks- eller luktesansen mens du er i karantene,  regnes du som sannsynlig smittet  av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at  den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger.
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smitteoppsporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Kilde: Folkehelseinstituttet (2020), hentet 2. november 2020 fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Testing i Sandefjord

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 17.08.2021 kl.14.41