SVGS 2022

Byggevirksomheten er nå godt i gang ved skolen!

13. desember 2018 blir stående som en merkedag for SVGS. Dette var dagen fylkestinget i Vestfold, i sitt siste budsjett for Vestfold fylkeskommune vedtok en investeringsplan for SVGS på kr. 605 mill, fordelt på 200 mill i 2019 - 2020 og 2021. Vårt nye fylke, Vestfold og Telemark fylkeskommune, videreførte denne satsningen i sitt fylkesting. Dette er meget gledelig.

Vi er nå godt i gang med prosjektet og besøker du skolen vår vil du ikke kunne unngå å se at det pågår betydelig byggevirksomhet på skolen vår. Vi gleder oss over framdriften i prosjektet og ser fram til å få nye, fleksible og gode rom for læring på plass.

Prosjektet har som overordna mål å oppnå:

  • Større integrasjon mellom ulike fag, blant annet mellom realfag og tekniske fag
  • Synliggjøre yrkesfagene både i skolen og utad
  • Økt sikkerhet og beredskap. Blant annet oppnå bedre samsvar mellom hovedinnganger og faktisk persontrafikk.
  • Trivsel og gode fremtidsrettet arbeids- og læringsmiljø for alle ansatte, elever og besøkende
  • Styrke mulighetene for generalitet, fleksibilitet og elastisitet i planløsningene og i bygningsstrukturen

Prosjektledelsen har fast tilholdssted på skolen, i P-bygget. 

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 12.08.2020 kl.10.38