Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram hvor kunnskap om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling er sentrale områder. Vi kan også tilby Helse- og oppvekstfag over 3 år mot generell studiekompetanse.

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Sammen om omsorg og service, dette er et yrke for deg som bryr deg om andre mennesker

For å arbeide i helse- og oppvekstsektoren er det viktig at du bryr deg om og kan vise omsorg for andre mennesker. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

Mange muligheter

Sandefjord videregående skole har et nært samarbeid med praksisfeltet der du vil oppleve at teori og praksis går hånd i hånd. I opplæringen får du brukt deg selv i lærerike og utfordrende praksissituasjoner.

Første året er felles for alle som begynner på Helse- og oppvekstfag, andre året kan du enten velge Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider eller Helseservice.

Hvis du velger Helseservice, kan du ta et tredje år og utdanne deg til Helsesekretær eller Tannhelsesekretær.

Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering, er et hybridløp hvor du kan ta helse- og oppvekstfag, rettet mot barn- og ungdom og i tillegg få generell studiekompetanse. Dette går over 3 år.

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 er et grunnleggende år for deg som vil jobbe med barn, unge, eldre, funksjonshemmede, psykisk syke og andre som trenger deg.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Foto: G.Nese

Hva lærer du hvis du velger barne- og ungdomsarbeiderfagene?

•Som barne- og ungdomsarbeider lærer du å jobbe i barnehage, skole og SFO

•Som barne- og ungdomsarbeider lærer du å bidra til at barn og ungdom får en meningsfull hverdag

•Du lærer planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge

•Du lærer tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet

•Du får anvende forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid

•Lære kommunikasjon med mennesker med ulik alder, kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

•Lære samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere

•Du lærer om grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Vg2 Helsearbeiderfag

Hva lærer du hvis du velger helsearbeiderfaget?

•Som helsefagarbeider lærer du å jobbe med unge og eldre pasienter og brukere innen helse- og omsorgstjenesten

•For å kunne det må du lære masse om hygiene, sykdommer og hvordan du skal stelle ulike pasienter

•Du lærer å planlegge og dokumentere slik at du følger lover og forskrifter

•Du lærer å snakke og kommunisere med mennesker

•Som helsefagarbeider må du kunne observere og rapportere om brukere eller pasientenes tilstand

Fagbrev

For å få fagbrev som  Barne- og ungdomsarbeider eller Helsefagarbeider, må du ut som lærling i to år.

Vg2 Helseservicefag

Hva lærer du hvis du velger helseservicefaget?

•Helseservicefag er et programområde hvor du lærer hvordan du skal yte service til brukere av helse- og omsorgstjenester

•Du får god forståelse for service og profesjonell pasientbehandling

•Du lærer å kommunisere med pasienter og brukere i ulike situasjoner

•Du får ferdigheter innen kontortekniske fag innen helse, samt ulike sykdommer og hygiene

Etter Vg2 kan du velge her ved SVGS enten Vg3 Helsesekretær eller Vg3 Tannhelsesekretær eller ta et påbyggingsår

 

Vg3 Helsesekretær

Hva lærer du hvis du velger helsesekretærfaget?

•Som helsesekretær lærer du å ta imot pasienter på legekontor eller sykehus

•Du lærer om kommunikasjon og veiledning

•Du får utøve laboratoriearbeid og skiftestuearbeid

•Lære kontortekniske oppgaver

•Lære om kvalitetssikring og prosedyrer

•Du får bruke pasientadministrative IKT-systemer

•Som helsesekretær må du vurdere øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

 

Vg3 Tannhelsesekretær

Hva lærer du hvis du velger tannhelsesekretærfaget?

•Som tannhelsesekretær vil du arbeide med forebyggende tannhelsearbeid

•Vil assistere i alle behandlingssituasjoner

•Lære kontorrutiner, som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring

•Du vil lære om rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr

•Utføre røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid

•Håndtere dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes

•Du vil være den som bestiller dentale forbruksmaterialer

•Som tannhelsesekretær må du yte service til pasienter og pårørende

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Cahtrine Lystad Bjercke

Avdelingsleder Helse- og oppvekst

cathrine.bjercke@vtfk.no

924 22 619

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 01.02.2021 kl.13.51