Idrettsfag

Dette er et program på 35 timer i uka som gir deg generell studiekompetanse.

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

På idrettsfag får du tre år med godt sosialt fellesskap. Du får trene hver dag på skolen, friluftsturer og kunnskap om trening og trenerrollen.

Idrettsfag passer for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige prestasjoner. Samtidig får du en variert innføring i flere idretter.

Idrettsfag skiller seg fra Toppidrett ved at alle programfagene er hentet fra idrettsområder.

Programfagene på Idrettsfag

Aktivitetslære

Praktisk fag som fotball, håndball, basket, volleyball, innebandy, friidrett, badminton, langrenn, alpint, skøyter, orientering, dans, turn, svømming og friluftsliv.

Treningslære

Teoretisk fag om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer og om betydningen av god treningsplanlegging. Hvordan påvirker kosthold og livsstil vår funksjonsevne?

Treningsledelse

Treningsledelse er et praktisk og teoretisk fag om å planlegge, lede og vurdere idrettsaktiviteter.

Idrett og samfunn

Dette er et fag som alle elever på idrettsfag har i Vg2 og Vg3. I timene diskuterer vi blant annet

 • Hva slags plass har idretten i samfunnet?
 • Hvilke verdier bør vi ha?
 • Er det lov å jukse i idrett?

Fagoversikt idrettsfag

Oversikten viser hvilke fag og hvor mange timer du har de tre årene på skolen.
Timeoversikt per skoleår
Fag Uketimer Vg1 Uketimer Vg2 Uketimer Vg3
Fellesfag totalt 23 timer
per uke
18 timer
per uke
13 timer
per uke
Norsk 4 4 6
Fremmedspråk, tysk, fransk eller spansk 4 4 0
Fremmedspråk, elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen 4 4 5 (istedenfor valgfritt programfag)
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
Historie 0 2 4
Geografi 0 2 0
Samfunnsfag 0 3 0
Religion 0 0 3
Programfag totalt 12 timer
per uke

17 timer
per uke

22 timer
per uke
Felles programfag 7 timer
per uke
12 timer
per uke
17 timer
per uke
Aktivitetslære 5 5 5
Treningslære 2 3 5
Idrett og samfunn 0 2 3
Treningsledelse 0 2 4
Valgfrie programfag 5 timer
per uke
5 timer
per uke
5 timer
per uke
Breddeidrett 5 5 5

Informasjon ved idrettsskade

Idrettsavdelingen har et samarbeid med Naprapat og Helse AS, telefon 33 44 82 05, for behandling av idrettsskader. Elever på SVGS har her muligheten til rask time og kort ventetid for behandling. 

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Morgan Liljebäck

Avdelingsleder Idrettsfag og Toppidrettsfag

morgan.liljebeck@vtfk.no

924 20 495

 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 01.02.2021 kl.13.43