Kombiløpet - Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Skolen har tilbud for minoritetsspråklige elever som har bodd kort tid i Norge. Kombiløpet har 30 timer undervisning i uka.

Mål

Målet med Kombiløpet er å kvalifisere elever med kort botid i Norge til ordinært løp i videregående skole.

Kombiløpet gir mulighet til å få ny vurdering etter grunnskolens læreplaner i norsk, matematikk og engelsk, slik at man lettere kan komme inn på ønsket Vg1-program.

Man kan søke programmet hvis man har 9 års skolegang fra utenlandsk skole, eller har fulgt noe opplæring ved norsk ungdomsskole. Det er mulig å søke plass i Kombiløpet gjennom hele året. Nye elever kan starte etter hvert som de kommer til Vestfold og Telemark, så lenge det er plass i gruppene.

Innhold

  • Grunnleggende norskopplæring.
  • Opplæring i engelsk, matematikk og andre fellesfag etter grunnskolens og/eller videregående skoles læreplaner.
  • Språktrening på ulike arenaer internt på skolen og utenfor.

Mer informasjon

Informasjon om Kombiløpet ved Sandefjord vgs.

Kontakt

Tone Elisabeth Grundvig

Avdelingsleder Norsk med ansvar for Kombiløpet

tone.grundvig@vtfk.no

997 93 269

Ansvar for elever på Påbygg, i Kombiløpet og STL.

 

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 11.02.2022 kl.14.17