Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Skolen har tilbud for minoritetsspråklige elever som har bodd kort tid i Norge. Innføringstilbudet har 35 timer undervisning i uka.

Mål

Målet med innføringstilbudet et er å kvalifisere elever med kort botid i Norge til ordinært løp i videregående skole.

Det gis anledning til å søke programmet hvis eleven har 9 års skolegang ved utenlandske skoler eller har fulgt noe opplæring ved norsk ungdomsskole. Det er mulig å søke plass i Innføringstilbudet gjennom hele året. Nye elever kan starte etter hvert som de kommer til Vestfold, så lenge det er plass i gruppene.

Innhold

  • Grunnleggende norskopplæring
  • Språktrening på ulike arenaer internt på skolen og utenfor
  • Opplæring i engelsk, matematikk og andre fellesfag

Informasjonsbrosjyre

Informasjon om tilbudet til innføringseelvene ved Sandefjord vgs

Kontakt

Avdelingsleder norskfaget Tone Elisabeth Grundvig

Telefon: 33 48 85 24

E-post: tone.grundvig(at)vtfk.no

Utdanningsdirektoratet har mer informasjon om tilbudet

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 22.06.2020 kl.16.45