Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Skolen har tilbud for minoritetsspråklige elever som har bodd kort tid i Norge. Innføringstilbudet har 35 timer undervisning i uka.

Mål

Målet med innføringstilbudet et er å kvalifisere elever med kort botid i Norge til ordinært løp i videregående skole.

Det gis anledning til å søke programmet hvis eleven har 9 års skolegang ved utenlandske skoler eller har fulgt noe opplæring ved norsk ungdomsskole. Det er mulig å søke plass i Innføringstilbudet gjennom hele året. Nye elever kan starte etter hvert som de kommer til Vestfold, så lenge det er plass i gruppene.

Innhold

  • Grunnleggende norskopplæring
  • Språktrening på ulike arenaer internt på skolen og utenfor
  • Opplæring i engelsk, matematikk og andre fellesfag

Informasjonsbrosjyre

Informasjon om tilbudet til innføringseelvene ved Sandefjord vgs

Kontakt

Tone Elisabeth Grundvig

Avdelingsleder Norskfaget, påbygging, innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

tone.grundvig@vtfk.no

997 93 269

Ansvar for elever på påbygg, innføringsklasse og STL.

Utdanningsdirektoratet har mer informasjon om tilbudet

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 01.02.2021 kl.14.16