Påbygg - studiekompetanse etter yrkesfag

Påbygg til generell studiekompetanse er et utdanningsprogram for deg som har avsluttet Vg2 yrkesfag og som ønsker generell studiekompetanse. Etter ett år går du opp til samme eksamen som Vg3-elevene på studieforberedende.

Innhold i påbygg

Opplæringen er utelukkende teoretisk og bygger videre på fellesfagene fra Vg1 og Vg2 yrkesfag. Etter ett år går du opp til samme eksamen som Vg3-elevene på studieforberedende. Elevene trekkes ut til to skriftlige og en muntlig eksamen. Du har da mulighet til å søke universitet eller høgskole.

Lærerne som underviser der, har lang erfaring i å undervise påbyggelever. På påbygg har vi stor grad av gjennomført og bestått.

I løpet av en skoleuke vil du ha ti timer norsk, fem timer matematikk, fem timer historie, tre timer naturfag, to timer kroppsøving og fem timer programfag. Til sammen 30 timer.

Elevene som går påbygg vil da ha samme omfang i fellesfagene som elevene på studieforberedende har oppnådd etter 3 år.

Valg av programfag

I programfag kan du velge mellom de fleste av programfagene vi tilbyr våre elever på Vg2 studiespesialiserende programområde.

Programfag velger du etter at du har fått tilbud om skoleplass.

Vær klar over at noen universitets- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (for eksempel matematikk, fysikk, kjemi, biologi).

Viktig å tenke på

Dette er et omfattende teoretisk skoleløp med høyt læringstrykk som krever mye av deg som elev når det gjelder å være forberedt og ha god studieteknikk. Det er viktig at du har lite fravær, deltar aktivt i timene og møter forberedt til undervisningen.

Kontakt

Tone Elisabeth Grundvig

Avdelingsleder Norsk med ansvar for Kombiløpet

tone.grundvig@vtfk.no

997 93 269

Ansvar for elever på Påbygg, i Kombiløpet og STL.

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 01.02.2021 kl.15.13