Restaurant- og matfag

Et utdanningsprogram hvor fagene fører fram til svennebrev eller fagbrev innen hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien.

Er restaurant- og matfag noe for deg?

Du lærer

 • om kosthold, næringsmidler og ernæring
 • tilberedning og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjoner
 • om helsefremmende livsstil og hygiene

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • kreativ og nøyaktig
 • serviceinnstilt

Du kan bli

 • kokk, ernæringskokk eller servitør
 • baker eller konditor
 • pølsemaker eller kjøttskjærer
 • slakter, butikkslakter eller sjømathandler
 • fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • hotell- eller restaurantnæringen
 • sykehus og helseinstitusjoner
 • næringsmiddelindustrien
 • bakerier, konditorier eller slakterier
 • forretninger som selger ferskvarer
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Du får kunnskaper om egne og andres kulturer, mattradisjoner, næringsmidler, kosthold og helsefremmende tiltak. Utdanningen gir deg mulighet for å arbeide over hele verden. Det er i dag mulig å arbeide i europeiske land (EU) uten at det stilles krav til arbeids- eller oppholdstillatelse.

Dette er et felt for deg med fantasi og skapende trang, enten det er servitørens kunnskaper innen gjestebehandling og salg, konditorens fingerferdigheter, kokkens evne til å komponere nye retter eller industriens (f.eks. kjøttfag) evne til å lage nye produkter.

Vg1 Restaurant- og matfag

Dette er et grunnleggende kurs som gir deg en innføring i de forskjellige yrkene i bransjen. Studieretningen gir deg tilbud om opplæring innen hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, baker- og kjøttvarer. I disse bransjene er det stadig nyutvikling av produkter og tjenester.

På Sandefjord videregående skole kan du etter Vg1 velge Kokk- og servitørfag eller Matfag.

Vg2 Kokk- og servitørfag

Servitørelever Vg2. Foto: G.Nese

Kokk

Ved Sandefjord videregående skole er undervisningslokalet til deg som velger fordypning kokk skolens egen restaurant Barden. Her får du en reell innføring i kokkens hverdag.

Kokker lager mat på hoteller, restauranter, cateringbedrifter, boligplattformer og skip/ passasjerskip og institusjonshushold.

Arbeidsoppgavene består i å bearbeide råvarer, tilberede og anrette ulike varmretter, kald mat, desserter og bakverk.

Dette et yrke hvor du ofte arbeider sammen med andre i team.

Hvis du velger fordypning kokkefag kan du bli utplassert i ulike hoteller, restauranter og institusjoner i løpet av skoleåret. Det veldig lett å få læreplass i kokkeyrket.

Servitør

Restaurant Barden, som er undervisningslokalet for våre elever, gir deg virkelighetsnær opplæring i servitørfaget når du velger dette området som fordypning.

Her får du som vil utdanne deg til servitør en realistisk innføring i servitørens hverdag på en restaurant. Du lærer bla. om gjestebehandling, service og oppdekking. Restauranten er åpen for publikum.

Vi har samarbeid med hotell- og restaurantbransjen, og utplassering i bedrifter for elevene som har valgt servitørfag, hører med til undervisningen.

En fagutdannet servitør kan arbeide som barkeeper eller hovmester. Du kan få videreutdanning på hotellhøgskolen, eller hvis det er ønskelig, arbeide om bord på ferger og cruiseskip.

Det lett å få læreplass i servitørbransjen

Vg2 Matfag

Utdanningstilbudet er ikke igangsatt høsten 2017 på grunn av liten søkning.

Kjøttfag

Skolen har eget produksjons- og undervisnings lokale for deg som vil velge kjøttfag som fordypning.

Her lærer du grunnleggende ting som gir deg innsikt i de ulike fagene som hører inn under kjøttfag som pølsemaker-, slakter-, butikkslakter- og kjøttskjærerfaget. Vi har samarbeid med kjøttbransjen, og utplassering i bedrifter for elevene som har valgt kjøttfag, hører med til undervisningen.

Næringen har stort behov for arbeidskraft i årene som kommer.

 

Baker og konditor

Sandefjord videregående skole har et moderne bakeri, hvor du som velger denne fordypningen får innføring og kunnskap i både bakerfaget og konditorfaget. Som baker utfører du både bakerarbeid og enkle konditorarbeider.

Bakervarene  du produserer, selges i vårt bakeriutsalg til stor glede for våre kunder.

Som baker får du jobb i konditorier og bakerier. Du kan også få jobb på større hoteller som har sitt eget bakeri. Det er også viktig at du er serviceinnstilt fordi du kan få direkte kontakt med kundene.

Som konditor er det konditorier og bakerier med produksjon av konditorvarer som er arbeidsplassen din. Hoteller med eget konditori har også behov for denne yrkesgruppen.

Utplassering i bakeribedrift er en del av undervisningen.

 

Fagbrev og svennebrev

Etter Vg2 kan du bli læring i to år innen det fagområdet du har valgt.

Lærlingetiden avsluttes med fag- eller svenneprøve

Spennende yrker for deg som velger en utdanning på Restaurant og matfag

•Kokk og institusjonskokk

•Servitør

•Baker

•Konditor

•Pølsemaker

•Slakter

•Kjøttskjærer

•Butikkslakter

•Fiskehandler. Industri

•Industriell matproduksjon

•Kjøkkensjef

•Hovmester

•Reiselivsledelse

•Hotelledelse

•Faglærer

•Leder i matindustrien

•Næringsmiddeltekniker

•Storhusholdningskonsulent

 

Hvis du ønsker generell studiekompetanse, som gir adgang til å studere videre ved universitet og høgskoler, kan du etter Vg2 søke allmennfaglig påbyggingsår.

Kontakt

Stig Sægrov

Avdelingsleder Salg, service, reiseliv, restaurant, matfag, IKT og medieproduksjon

stig.segrov@vtfk.no

905 00 444

33 48 85 87

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 01.02.2021 kl.15.11