Teknologi- og industrifag

Et yrkesfaglig utdanningsprogram som fører til yrker innen teknisk industri, verksteder, skipsindustrien, oljeindustrien (off shore), teknologisk industri, bilverksteder og kjemisk prosessindustri.

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Her finner du mange godt betalte jobber! Hvis du er motivert og interessert i en fremtidig jobb innen teknologibedrifter, bilverksteder, maskinverksteder, grafisk produksjon, oljeindustrien (offshore og onshore) eller prosessindustrien - da er Teknikk og industriell produksjon det perfekte valg for deg!

Disse videoene med YouTuber Hanna Martine gir en god smakebit på hva fagene har å by på:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du vil blant annet lære om:

 • Data
 • Tegning
 • Styringssystemer
 • Sveising
 • Dreiing
 • Hydraulikk
 • Pneumatikk
 • Bruk av verktøymaskiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsprosesser
 • Helse, miljø og sikkerhet

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av teori, praktisk arbeid i våre verksteder og opplæring i skole eller bedrift.

Vg2 Industriteknologi

Her lærer du å sveise og dreie, lage verktøy, reparere maskiner osv.

Du får kunnskaper om:

 • Materiallære og konstruksjoner
 • Tegneprogrammer på PC
 • Datastyrte maskiner
 • Hydraulikk og pneumatikk
 • CNC-maskiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsprosesser

Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

I dette faget lærer du:

 • grunnleggende kjemi
 • produksjonsprosesser- og laboratorieteknikker
 • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og produksjonslinjer
 • laboratoriefag
 • miljømessige og teknologiske utfordringer i faget

Her legger du grunnlaget for spennende yrker, for eksempel innen:

 • Kjemisk prosessindustri
 • Faglaboratoriearbeid
 • Produksjon av medisiner
 • Oljeindustrien

Læretida

For industriteknologi og kjemi/prosess er læretida 2 år. Det finnes mange aktuelle lærlingplasser og arbeidsplasser i nærmiljøet vårt, for eksempel Pronova, Jotun, verkstedindustrien, samt en rekke bilverksteder og teknologibedrifter.

Du kan også videreutdanne deg til for eksempel ingeniør innen ditt fagområde.

Kontakt

Marianne Wiborg

Avdelingsleder teknologi- og industrifag (TEK), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE)

marianne.wiborg@vtfk.no

958 33 702

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 16.09.2022 kl.09.02