Skien videregående skole

Hvem er vi på Skien vgs?

I denne informasjonsfilmen blir du bedre kjent med hva Skien vgs kan tilby. Klikk her for å se opplæringstilbudet vårt.

I fokus

Unntaket fra fraværsreglene gjelder hele skoleåret 2021-22

Regjeringen har bestemt at unntaket fra fraværsreglene skal gjelde hele skoleåret 2021-22. Det betyr at elevene kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt ved fravær av helsegrunner hele skoleåret 2021-22..

Kalender