Skien videregående skole

Hvem er vi på Skien vgs?

I denne informasjonsfilmen blir du bedre kjent med hva Skien vgs kan tilby. Klikk her for å se opplæringstilbudet vårt.

I fokus

Informasjonsmøte VG2 og VG3

Foresatte til VG2- og VG3-elever elever inviteres til informasjonsmøte torsdag 6. oktober kl 17.30 (VG2) og 18.30 (VG3).

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender