Informasjonsmøte for foresatte på VG2 og VG3 høsten 2022

Skolestart

Publisert:

31.08.2022

Oppdatert:

22.09.2022 kl.08.22

Vi har gleden av å invitere foreldre og foresatte til alle elever i VG2 og VG3 på Skien videregående informasjonsmøte torsdag 6. oktober i Storsalen.

Informasjonsmøte for VG2/VG3 torsdag 6. oktober kl. 17.30/18.30

Selv om de fleste Vg3-elevene er over 18 år, ser vi som skole viktigheten av støtte hjemmefra for disse elevene. Vg3-elevene står foran et svært viktig skoleår, og vi ønsker å legge forholdene til rette for et best mulig samarbeid mellom hjem og skole. Møtet blir todelt.

Del 1 vil være felles informasjon fra rådgivere, politiet, helse og ungdomsrådet. Det blir gitt generell informasjon om skolehverdagen for elevene og om eksamen, høyere utdanning og vitnemål, russetid og rus.

Del 2 vil være en orientering med kontaktlærerne i klassen, med muligheter for spørsmål, der ordensreglement, fraværsregler, klassemiljø, kontaktlærerrollen, forholdet hjem-skole, samtykke og elevsamtalen vil være temaene. Vi ser fram til et trivelig og lærerikt samarbeid.

Torsdag 06.10

  • VG2 kl. 17.30
  • VG3 kl. 18.30

Foresattpålogging til Visma InSchool (VIS)

Fra og med dette skoleåret, kan foresatte til elever under 18 år logge på vårt skoleadminstrative system og få innsyn i et utvalg opplysninger om egen elev.

Når eleven fyller 18 år blir tilgangen deaktivert. Den kan gjenaktiveres hvis eleven samtykker til det. Eleven må da fylle ut dette samtykkeskjemaet: https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0076/Samtykkeerklring_for_elever_over_18_r

Innlogging skjer ved å klikke på "Visma InSchool" i snarveimenyen på hjemmesiden, og logge inn via ID-porten.

Se denne siden for mer informasjon om VIS og hvilke opplysninger man som foresatt kan se: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Visma InSchool (VIS) (vtfk.no)