Ungdataundersøkelsen 2021

Ungdataundersøkelsen 2021 gjennomføres i uke 9-12.

Publisert:

10.02.2021

Oppdatert:

10.02.2021 kl.23.38

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021
Alle videregående skole-elever under 20 år inviteres til å være med på ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark.
 
Formålet med undersøkelsen er å skaffe kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår til bruk for kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 
Det er frivillig for elevene å være med, og foresatte kan reservere sitt barn fra å delta. Men for å gi et godt bilde av
situasjonen i Vestfold og Telemark, er det viktig at så mange som mulig deltar.
 
Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.
 
Undersøkelsen gjennomføres av
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
– storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag
fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 
Mer informasjon i vedlagte skriv:
 
 
 
Bjørn Morten Jensen
Avdelingsleder