Unntaket fra fraværsreglene gjelder hele skoleåret 2021-22

Fraværsinfo for elever - Bilde av forsiden

Publisert:

27.09.2021

Oppdatert:

23.11.2021 kl.14.11

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober, men ble gjeninnført 4. november. Det betyr at elevene fortsatt kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Dokumentasjon på fravær må leveres snarest, normalt innen to uker, for at fraværet ikke skal telle med i fraværsgrensen på 10 %. Se mer om fraværsreglene her: https://www.vtfk.no/doc/StyrendeDokumenter/Fravaershaandtering_i_videregaaende_skoler.pdf