Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober

Fraværsinfo for elever - Bilde av forsiden

Publisert:

27.09.2021

Oppdatert:

27.09.2021 kl.12.03