Rådgivning

Rådgivere

 • Bjørg Grimsby – Tlf. 3591 8046/ Mob. 970 76 698
 • Hege H. Lunde – Tlf. 3591 8062/ Mob. 454 12 631
 • Jeanett Ness Kristoffersen – Tlf. 3591 8061/ Mob. 926 67 965
 • Petter Hagen – Tlf. 3591 8062/ Mob. 404 51 830
 • Wilhelm Brekke – Tlf. 3591 8007/ Mob. 463 06 016

Yrke- og utdanningsveileder 

 • Bistår elevene i fag-, utdanning- og karrierevalg.

Sosialpedagogisk veileder 

 • Hjelper den enkelte elev til å finne seg faglig og personlig til rette på skolen.

Elevveiledere

 • Bente Marie Giil Kongsgård
 • Eva Bengtsson Stubberød
 • Halvard Lykseth
 • Ingrid Gulseth Berge
 • Lasse Hansen
 • Liv Høvring
 • Marianne Almenning
 • Nina Almenning
 • Thomas André Bjørholdt
 • Tony Dewey

Elevveiledere arbeider blant annet med å:

 • Bistå eleven med forberedelse og gjennomføring av elevens opplæringsprogram
 • Bidra til å skape et godt psykososialt miljø for elevene
 • Være voksenkontakt gjennom hele skoledagen
 • Være sosialpedagogisk støttefunksjon

Miljøterapeuter

 • Annette Larsen
 • Marie Wefald

Miljøterapeuter arbeider blant annet med:

 • Styrke trivsel som en viktig del av nærværsfaktor i skolen
 • Arbeide for skolens målsetting om nulltoleranse mot mobbing, rus og vold
 • Bidra til å styrke skolens forebyggende arbeid med en miljøarbeider som er synlig og tydelig i skolen
 • Være en motiverende faktor i miljøet som kan hjelpe elever som trenger hjelp til å være i opplæringssituasjoner for å hindre frafall. Elever som forlater timene skal oppdages fortere og motiveres tilbake.
 • Arrangere hybeltreff og være en støttefunksjon for hybelboere

Spesialpedagoger

 • Bjørg Grimsby
 • Ingrid Gulseth Berge
 • Jeanett Ness Kristoffersen

Om spesialpedagog og kartlegging:  

 • Spesialpedagog bistår i kartlegging og undervisning av elever som har behov for spesielt tilrettelagt undervisning og spesialundervisning.
 • Alle elever blir kartlagt i oppstarten av vg1. Viser det seg at tilpasset opplæring ikke er nok, blir elevene tilmeldt PPT for sakkyndig vurdering. For elever som ikke kan følge ordinære kompetansemål blir det fattet enkeltvedtak om spesialundervisning. Da utarbeides det en individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 10.11.2020 kl.09.03