Bibliotek

Biblioteket følger skoleruta, og er åpent alle skoledager fra 08.00 - 15.30.

I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, fagbøker, filmer og tidsskrifter. Er du glad i dikt kan vi fortelle deg at vi har en hel egen hylle med både eldre og helt moderne lyrikk.
Ønsker du å spe på språkkunnskapene dine har vi noen bøker på engelsk, tysk og fransk.

Biblioteket kan tilby følgende tjenester:

  • Låne bøker, film og tidsskrifter
  • Lese bøker, tidsskrifter og aviser
  • Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag
  • Hjelp til å finne en god bok eller film
  • Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver
  • Søke i våre databaser og på internett
  • “Snuse” i hyllene og finne artig stoff om mange emner
  • Låne spill
  • Her kan du arbeide selvstendig – eller i gruppe

Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek.

I biblioteket skal det være arbeidsro – også i friminuttene.

Alt utlån skal registreres, og alle elevene må skaffe seg elevkort, da dette er ditt lånekort i biblioteket

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 21.05.2021 kl.18.17

Søk i bibliotekets bokbase

Skien vgs' bokbase

Pressreader

Aviser og tidsskrifter gratis fra hele verden med Pressreader.

Logg på Pressreader mens du er på skolen, så er du i gang!

Tina Rüppel
Bibliotekar
Dag Olsen
Bibliotekar