Elevråd

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6).

Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet – tillitselever – velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året.

Kontaktpersoner 2021

Aleksander F. Lippett

Elevrådsleder. Øverste tillitsvalgte elev ved skolen, og en representant for alle elever.

Har du noen spørsmål direkte til leder kan du kontakte Aleksander

Teams: Aleksander Lippett Fuglestad

 

Bliss Butoyi Ibambasi

Økonomiansvarlig. Holder styr på økonomien til elevrådet

Teams: Bliss Butoyi Ibambasi
Mail: Bli1505@skole.vtfk.no

 

Nicolai Bratsberg

Sekretær. Refererer alle elevrådets møte, sender inn innkallinger og holder styr på alle elevrådets papirer. 

Teams:  Nicolai Bratsberg

 

Mathilde Tolstad

Komiteeansvarlig og ansvar for sosiale medier. hun har hovedansvaret for alle sosiale medier og har ansvar for Komiteer

Teams:  Mathilde Tolstad

 

Carl-Oscar Vik

Styremedlem og kontrollkomiteen. Ansvaret for at elevrådet følger alle vedtektene og en generell hjelp for styret. Generelle spørsmål stilles hit.

Teams: Carl-Oscar Vik

Valg i desember

Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret.

Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret.

Møter

Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Rektor er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret.

Elevrådskontoret holder til i A-fløya, i 2. etasje på rom A-2.08. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret.

Vedtekter

Skien vgs elevråd - Vedtekter for elevrådet 2021.pdf

Arbeidsprogram

Skien vgs elevråd - Arbeidsprogram for 2021.pdf

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 21.05.2021 kl.12.06