Elevråd

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6).
Elevrådsstyret ved Skien vgs 2020

Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet – tillitselever – velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året.

Valg i desember

Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret.

Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret.

Møter

Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Rektor er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret.

Elevrådskontoret holder til i A-fløya, i 2. etasje på rom A-2.08. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 12.08.2020 kl.21.07