Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Stein Thomas Tusvik

Rektor

stein.thomas.tusvik@vtfk.no

481 65 055

Arne Grave

Administrativ leder

arne.grave@vtfk.no

911 32 085

Bilde av leder for elevtjenester Bente Sjøboden
Bente Sjøboden

Leder for Elevtjenester

bente.sjoboden@vtfk.no

92283690

Valgerdur Jonsdottir

Leder for Elevtjenester

valgerdur.jonsdottir@vtfk.no

951 20 733

Torgeir Berstad

Studieleder

torgeir.berstad@vtfk.no

918 95 937

Bjørn Morten Jensen

Leder plan og system

bjorn.morten.jensen@vtfk.no

409 16 374

Avdelingsledere

Merete Myklebust

Avdelingsleder Samfunnsfag, språk og norsk

merete.myklebust@vtfk.no

988 40 512

Anne Herlofsen

Avdelingsleder Dans, drama og kroppsøving

anne.herlofsen@vtfk.no

913 27 028

Hans Gøran Bjørk

Avdelingsleder for Salg, service og reiseliv

hans.goran.bjork@vtfk.no

90937944

Ivar Fiane

Avdelingsleder Musikk

ivar.fiane@vtfk.no

977 49 370

Bilde av avdelingsleder Tone Busk
Tone Busk

Avdelingsleder

tone.busk@vtfk.no

93008517