Skogmo videregående skole

I fokus

Vigo er åpen for søknader

Søknadsfrister: 1. februar og 1. mars

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Hvem er vi på Skogmo vgs?

I denne introduksjonsfilmen blir du bedre kjent med Teknikk og industriell produksjon på Skogmo. For å se alle våre utdanningstilbud med introduksjons video så kan du klikke her.

Kalender

03/01-23

Første skoledag etter nyttår

20/02-23

Vinterferie uke 8

03/04-23

Påskeferie uke 14

01/05-23

Offentlig fridag

17/05-23

Offentlig fridag

18/05-23

Offentlig fridag