Skogmo videregående skole

I fokus

Skogmo vgs er en VIP-skole

VIP står for: Veiledning og informasjon om psykisk helse.

Kalender

04/01-21 Første skoledag etter jul
01/02-21

Søknadsfrist for skoleplass-søkere på individuell behandling og fortrinn

22/02-21 Vinterferie uke 8
01/03-21 Søknadsfrist for skoleplass-ordinære søkere 
29/03-21 Påskeferie uke 13