Grønt nivå

På regjeringens pressekonferanse 13. januar har de informert om nye nasjonale retningslinjer.
Det ble klart at fra og med mandag 17. januar er det anbefalt grønt nivå på videregående skoler og voksenopplæring.
 

Grønt nivå betyr:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.
Border og stoler blir satt tilbake og sperrebåndet foran sittetrappa blir fjernet! Men husk; Unngå klemming og håndhilsning! 
 

Nye karanteneregler:

  • Dersom elevens kjæreste eller en vedkommende bor sammen med er smittet, må eleven i karantene. Man har i utgangspunktet karantene i 10 døgn, men kan teste seg ut etter 7 døgn.
  • Dersom eleven er nærkontakt til andre enn husstandsmedlemmer (eller kjæreste), har vedkommende ikke plikt til karantene. Man anbefales test dag 3 og 5.

Relevant informasjon om karanteneregler finner du her.

Massetesting uke 3-5:

I minimum tre uker skal det nå gjennomføres testing av alle elever to ganger i uken.

Den første testen gjennomføres på skolen mandag 17. januar i første undervisningstime.

I tillegg til testen som gjennomføres mandag 17. januar, får elevene med en eske med fem tester hjem. Dette blir tilstrekkelig for de tre første ukene.

Elevene gjennomfører egentest:

  • på kvelden onsdag (før skole på torsdag)
  • på kvelden søndag (før skole på mandag)
I lenkene nedenfor finner dere informasjon med endringer gitt etter pressekonferansen torsdag 13.01.22.

Regjeringen letter på tiltakene
Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Se regjeringens nettside. 
Endringer i TISK-strategien
 
 

Publisert: 14.01.2022 Oppdatert: 17.01.2022 kl.14.01