Ekstrabusser i Grenland grunnet Covid-19


Publisert:

27.11.2020

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.19

Det er satt inn ekstra busser ved skolestart/-slutt i Skien og Porsgrunn.

Bussene vil ha som primærfunksjon å dekke reisebehovet til elever på følgende videregående skoler; Porsgrunn, Skogmo, Hjalmar Johansen og Skien VGS.

Bussene blir kjørt av Vy, men er ikke nødvendigvis gule eller merka med Farte sin logo. De vil foreløpig ikke være synlige i reiseplanleggeren eller på de elektroniske tavlene, fordi vi vil ha mulighet til å kunne justere på klokkeslett og kjøreruter dersom oppleget vist nedenfor ikkee treffer helt.

 

Morgen:

Buss 1             Dublering av M2 kl 7:23 fra Skjelsvik til Falkum.

                        Bussen merkes M2 – FALKUM – Ekstrabuss

 

Buss 2             Dublering av M3 (S19) kl 7:25 fra Porsgrunn over Klyve til Skien.
                       Bussen merkes M3 – SKIEN – Ekstrabuss

 

Buss 3             Dublering av S14 kl 7:28 fra Porsgrunn over Borgestad,                                          Kjørbekkdalen, Bedriftsvegen, Moflata til Skien.
                       Bussen merkes S14 – SKIEN via Skogmo – Ekstrabuss

 

Ettermiddag:

Buss                 Dublering av M3 fra Skogmo kl 14:37 til Skjelsvik
                        Bussen merkes S19 – Skjelsvik via Klyve - Ekstrabuss

 

Buss 1-1           Ekstrabuss S15 fra Skogmo kl 14:39 til Porsgrunn.
                         Bussen merkes M2 – Skjelsvik via Brattås – Ekstrabuss

Buss 1-2           Ekstrabuss M2 USN Porsgrunn til Kammerherreløkka.

Buss 1-3          Dublering av M2 kl 1520 fra USN Porsgrunn til Skjelsvik over                                 Brattås.

Buss 2              Ekstrabuss kl 14:15 M3 trase til Skien og 14:30 som M1 (tur                                   1252) til Gulset. Kjører tom (ikke rundt ringen) over                                                   Elstrømbrua til Gimsøy

                         Kjører derfra kl. 15:35 til Skien og videre som M1 (tur1286) til                               Gulset.
                         Bussen merkes M3/M1 – Gulset via Skien – Ekstrabuss