Foreldremøter høsten 2021

Skogmo videregående skole ønsker velkommen til foresatte for alle elever i vg1 og vg2.

Livsmestring er et av Vestfold og Telemark fylkeskommunes overordnede mål innenfor skole. Elevenes læring og trivsel på skolen er avgjørende for å nå dette målet. Samarbeid med foresatte er viktig i dette arbeidet.

For å unngå for store samlinger blir foreldremøtene delt opp slik:

 

 • Bygg og Anlegg:
  • Vg1: Mandag 4. oktober kl. 17.30
  • Vg2: Mandag 4. oktober kl. 19.00

 

 • Helse og oppvekst:
  • Vg1: Onsdag 6. oktober kl. 17.30
  • Vg2: Onsdag 6. oktober kl. 19.00

 

 • Teknologi og industrielle fag:
  • Vg1: Tirsdag 19. oktober kl. 17.30
  • Vg2: Tirsdag 19. oktober kl. 19.00

 

 • Elektro:
  • Vg1: Torsdag 21. oktober kl. 17.30
  • Vg2: Torsdag 21. oktober kl. 19.00

Publisert:

04.10.2021

Oppdatert:

04.10.2021 kl.11.25