Informasjon om elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen brukes av skoler, skoleeiere og staten for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning. Noen av resultatene fra undersøkelsen legges på nettsiden skoleporten.udir.no.

På Skogmo videregående skole gjennomføres undersøkelsen i uke 44 til 47.

Ved å klikke på lenken under finner du mer informasjon om innhold, gjennomføring og bruk av Elevundersøkelsen, både på norsk, arabisk, dari, engelsk og tigrinja.

Her er mer utfyllende informasjon til foresatte og elever

Publisert:

26.10.2020

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.19