Informasjon til foreldre

Her kan foreldre og foresatte finne nyttig informasjon i forbindelse med skolestart:

Velkomstbrev til alle elever

Velkomstbrev elever 2020

Praktisk info

Se hovednettstedet til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Der står det blant annet om bruk og leie av PC, info om skoleskyss og du finner også kontaktinformasjonsbrevet der. 

Korona - informasjon til foresatte

Koronainformasjon til foresatte

VIP-makkerskap

Til foresatte VIP-makkerskap vgs 2021

 

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 25.03.2021 kl.08.19