Informasjon til ungdom om spørreundersøkelsen UngVold 2023

I mars og april 2023 gjennomføres spørreundersøkelsen UngVold 2023 blant 30 000 elever fordelt på 50 videregående skoler rundt om i landet.

Målet er å få vite mer om unges erfaringer med vold og overgrep i barne- og ungdomsårene. Resultatene fra undersøkelsen skal gi mer forskningsbasert kunnskap om temaet og brukes til å lage gode tiltak for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge.

 

Undersøkelsen vil gjennomføres i mars ved Skogmo vgs.

 

Du vil få mer informasjon ved å se vedlagt infodokument

Publisert: 03.03.2023 Oppdatert: 03.03.2023 kl.09.44