Nye nasjonale tiltak

I regjeringens pressekonferanse tirsdag 23.mars, ble det presentert nye nasjonale tiltak.

I regjeringens pressekonferanse tirsdag 23.mars, ble det presentert nye nasjonale tiltak. Blant disse tiltakene er følgende:

«Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.»

Dette har ført til at det kommer en del spørsmål knyttet til konsekvensene dette har for skole.

For skolene gjelder fortsatt trafikklysmodellen, med de planer skolene allerede har lagt. I tillegg gjelder de kommunale pålegg og vedtak som gjelder den enkelte kommune eller skole. Skolen venter en revidert trafikklysmodell denne uka. Når denne foreligger vil skolen gjøre eventuelle justeringer for å følge tiltakene som angis i den.

Bakgrunnen for egne regler for skole er at institusjonen har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling for ungdom. Det følger av opplæringsloven at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring. Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner betydning av skolen som arena for ungdommers læring, mestring og trivsel. Ansatte i skolen har på denne bakgrunnen en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemisituasjon. Det er viktig at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig, og å holde skolene åpne er spesielt viktig. Trafikklysmodellen er utviklet nettopp for å kunne holde skoler åpne ved ulikt smittenivå i samfunnet.

Ny smittevernveileder senest gjendene fra 12. april.

Publisert:

24.03.2021

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.29