Oppdatert veileder om smittevern

Har du luftveissymptomer? Da skal du IKKE møte på skolen! Det anbefales at du tester deg for covid-19, selv med lette symptomer. Du trenger ikke legevurdering for test.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste. Sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter i tillegg, magesmerter kan også forekomme.

Ungdommer har ofte kun milde symptomer, så vær obs.

Helsedirektoratet gir følgende anbefalinger om hvem som bør teste seg:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene

Oppdaterte smittevernveiledere

Folkehelseinstituttet har sendt ut oppdaterte råd

Informasjon på flere språk angående elev som har vært nærkontakt

Elev som har vært nærkontakt - amharisk

Elev som har vært nærkontakt - arabisk

Elev som har vært nærkontakt - engelsk

Elev som har vært nærkontakt - somali

 

Sjekk også ut "Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring" for nettressurser og informasjon om korona på ulike fremmedspråk

 

Her finner du informasjon om korona lagd av norske helsemyndigheter oversatt til ulike fremmedspråk 

 

Skien kommune har opprettet en koronatelefon for publikum.

Koronatelefonen i Skien: 35 58 90 00

Åpningstider koronatelefonen:

Mandag - fredag: 08.00 - 18.00

Lørdag - søndag: 10.00 - 16.00

Fremgangsmåten:

-Ring koronatelefonen 35 58 90 00 i åpningstiden

-Du vil få oppgitt et tidspunkt for testing og møter opp i privatbil ved testsenteret. Hovedtestingen foregår puljevis i en "Drive-Through".

Du må beregne litt ventetid, opptil 20-30 minutter. Du skal bli sittende i bilen under ventetiden.

-Testingen foregår på gamle Klosterskogen videregående skole

Adressen dit er Olai Skullerudsveg 20, bygg 2

 

Koronatelefon på ulike språk:

Brobygger Telemark har i samarbeid med Skien kommune opprettet en egen koronatelefon på arabisk, somalisk, tigrinja og norsk.
Her kan man ringe hvis man har spørsmål:

Arabisk: 911 57 650
Somalisk: 911 57 221
Tigrinja: 973 40 320 / 410 18 935

Helsekoordinator for flyktninger Tore-Anton Svanes: 478 35 730

 

Timebestilling for testing i Porsgrunn:

Har du fastlege på Stridsklev, Herøya eller Heistad legesenter, ta kontakt med dem for test.

Andre kan ringe: 91 38 93 92

Telefonen er betjent mandag til fredag kl. 8-15.

Tips: Det er størst trafikk på telefonen mellom kl. 8-9. Det er dermed lettere å komme gjennom på telefonen senere på dagen.

Du får nærmere informasjon om tid og sted på telefonen.

 

HUSK: Testing kan aldri ersatte smittevernstiltakene!

Derfor er det viktig at du:

-Holder deg hjemme hvis du er syk, isolert eller i karantene

-Holder minst en meter avstand til alle du ikke omgås som dine nærmeste til daglig

-Host/nys i albuen eller i papirhåndkle

-Utfør hyppig håndhygiene, spesielt viktig før måltid, på vei inn i butikk og i andre sosiale settinger

-Unngå å ta deg mye i ansiktet

 

Prøvesvar

Det tar 1-3 virkedager før prøvesvaret er klart. Prøvesvaret finner du på min side på helsenorge.no. De som tester positivt blir kontaktet av kommuneoverlegen og smittesporing blir iverksatt.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfrie.

Publisert: 15.09.2020 Oppdatert: 25.03.2021 kl.08.19