Rødt nivå

Regjeringen har besluttet at videregående skoler og voksenopplæring er på rødt nivå fra og med torsdag 16. desember og fire uker frem i tid.

Følgende tiltak gjelder på alle videregående skoler på rødt nivå:

Avstand:

 • Undervisningsgruppene må være små nok til at det kan holdes en meter avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

Friminutt/pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).
 

Tilstedeværelsesplaner

Skolen har utarbeidet en oversikt som viser hvilke klasser som har undervisning på skolen, hjemmeundervisning på Teams eller er i praksis.

Vi forsøker å oppdatere informasjonen rundt koronasituasjonen fortløpende. Av den grunn oppfordrer vi alle elever om å følge med i Teams, Skolen vår. Her legges det jevnlig ut relevant informasjon.

 • X betyr at klassen din har undervisning på skolen
 • P betyr at klassen har praksis (og er ikke på Skogmo)
 • Tom rute betyr hjemmeundervisning på Teams
 

Publisert: 20.03.2021 Oppdatert: 07.01.2022 kl.13.13