Rutine ved klage på standpunktkarakter


Publisert:

09.06.2022

Oppdatert:

09.06.2022 kl.08.05

Det nærmer seg skoleslutt og endelig frist for føring av alle karakterer er 7.juni for lærerne. Publisering av karakterene for alle elever er fredag 10.juni. Elevene vil kunne se alle karakterene sine i VIS.
Klagefristen på standpunktkarakterer (fag, orden og adferd) er 10 dager fra og med fredag 10.juni. Det er ikke klagerett på termin 2 karakterer.
 
Dere finner mer informasjon om hva man bør legge vekt på ved en klage og hvordan man skal gå frem for å klage ved å klikke HER.
Har dere spørsmål knyttet til en eventuell klage, kan dere kontakte studieleder, Torunn E.Bruun, via chat i teams eller e-post.
 
Vi ønsker alle en riktig god sommer!