Skogmo vgs er en VIP-skole


Publisert:

14.01.2021

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.19

VIP står for: Veiledning og informasjon om psykisk helse.

Psykisk helse handler på den ene siden om hva som fremmer et godt liv og helse.

På den andre siden handler det også om hvordan påkjenninger kan påvirke hverdagen i en slik grad at det noen ganger fører til psykiske vansker og ulike lidelser.

Alle elever på vg1 skal få utdelt heftet "livet og sånn".

Om foresatte ønsker å vite mer om VIP kan de lese mer i brosjyren som ligger i linken under.

VIP- Brev til foresatte ved Skogmo vgs.pdf