Skolestart høst 2021

Hjertelig velkommen til alle elever ved Skogmo videregående skole – skoleåret 2021/2022

Du møter opp til første skoledag i henhold til oversikten nedenfor:

Onsdag 18. august: 

 • Kl. 10.00
    • vg1 BA (Bygg og anleggsteknikk), ved inngang bygg A
    • vg1 TIF (teknologi og industrifag), ved inngang B
    • vg1 HO (Helse og oppvekstfag), ved hovedinngang
    • vg1 EL (elektro og datateknologi), baksiden av bygg E
 • Kl. 12.00 
    • vg2 BA, ved inngang bygg A
    • vg2 TIF, ved inngang bygg B
    • vg2/vg3 HO, ved hovedinngang
    • vg2/vg3 EL, ved bygg P (Grønlikroken)

Oversikt over Skogmo området.jpg

 

 • Koronasituasjonen er vi alle berørt av. Vi forsøker å legge til rette for at skolehverdagen skal oppleves trygg for alle.
  Vedlagt ligger den siste informasjonen fra utdanningsdirektoratet som det er viktig at alle er innforstått med.
  Informasjon om koronatiltak i skolen (udir.no)

 

 • Alle elever får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Dette må du selv søke omwww.lanekassen.no

 

 

 

 • Det vil ikke være mulig å bytte klasse de nærmeste ukene etter skolestart. Det er avdelingsleder som vurderer og avgjør om det er tungtveiende grunner for å bytte klasse etter de første tre ukene.

 

 

 • VIS: Informasjon til elever og foresatte

Viktig info til elever og foresatte om VIS.

NB:  Foresattefunksjonen er ikke tilgjengelig pr. dags dato på grunn av begrenset funksjonalitet hos VISMA. Den tilgjengeliggjøres så snart den er klar.

 

Skogmo vgs er en VIP-skole!

VIP er en forkortelse for «Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». Dette betyr at vi har en konkret plan for at din skolehverdag skal oppleves på en trygg og god måte. På Skogmo gjennomfører vi Skoleprogrammet VIP og VIP-makkerskap!

VIP-makkerskap handler om å skape et inkluderende klasserom og et godt læringsmiljø i alle klasser og skal bidra til:

 • en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole
 • at du blir kjent med flere i klassen
 • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som bidrar til økt læring

Du og dine foresatte oppfordres til å lese mer om VIP på hjemmesiden!

 

Ved spørsmål, ta kontakt med skolens sentralbord 35 91 92 00.

 

Vi gleder oss til å møte deg til skolestart 2021.

 

Med vennlig hilsen

Morten Berg-Jensen

rektor

Publisert: 11.08.2021 Oppdatert: 25.08.2021 kl.08.29