Skolestart høst 2022

Hjertelig velkommen til alle elever ved Skogmo videregående skole – skoleåret 2022/2023

Oppmøte

Du møter opp til første skoledag i henhold til oversikten nedenfor:

Onsdag 17. august: 

 • Kl. 10.00 ved hovedinngang
    • vg1 BA (Bygg og anleggsteknikk)
    • vg1 TIF (teknologi og industrifag)
    • vg1 HO (Helse og oppvekstfag)
    • vg1 EL (elektro og datateknologi)
 • Kl. 12.00 
    • vg2 BA
    • vg2 TIF
    • vg2/vg3 HO
    • vg2/vg3 EL

 

Oversikt over Skogmo området.jpg

Nyttig informasjon

 • Alle elever får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Dette må du selv søke omwww.lanekassen.no

 

 

 

 • Det vil ikke være mulig å bytte klasse de nærmeste ukene etter skolestart. Det er avdelingsleder som vurderer og avgjør om det er tungtveiende grunner for å bytte klasse etter de første tre ukene.

 

 

 • VIS: Informasjon til elever og foresatte

Viktig info til elever og foresatte om VIS.

NB:  Foresattefunksjonen er ikke tilgjengelig pr. dags dato på grunn av begrenset funksjonalitet hos VISMA. Den tilgjengeliggjøres så snart den er klar.

 

Før skolestart vg1

Hvis du skal starte på videregående dette skoleåret er det noen ting du må gjøre før du møter opp første skoledag.

1. Aktivere konto - Du vil få tilsendt en sms på mobilnummer som du opplyste om da du søkte i Vigo. Følg linken på sms for å aktivere din konto i VTFK.

2. Elev-PC og skolebøker - Før du starter på skolen må du sammen med foresatt gå inn på https://elevkontrakter.vtfk.no/ for å signere kontrakt for PC og skolebøker. (Konto må være aktivert for å kunne logge inn.) Er du under 18 år må en foresatt signere digitalt. Det er også her man betaler for PC. 

 

Skogmo vgs er en VIP-skole!

VIP er en forkortelse for «Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». Dette betyr at vi har en konkret plan for at din skolehverdag skal oppleves på en trygg og god måte. På Skogmo gjennomfører vi VIP - Snakk om det og VIP - makkerskap!

VIP - Snakk om det for vg1 elever har som mål å bidra til at elever blir mer bevisst sin psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den.

VIP-makkerskap handler om å skape et inkluderende klasserom og et godt læringsmiljø i alle klasser og skal bidra til:

 • en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole
 • at du blir kjent med flere i klassen
 • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som bidrar til økt læring

Du og dine foresatte oppfordres til å lese mer om VIP på hjemmesiden!

 

Ved spørsmål, ta kontakt med skolens sentralbord 35 91 92 00.

 

Vi gleder oss til å møte deg til skolestart 2022.

 

Med vennlig hilsen

Morten Berg-Jensen

rektor

Publisert: 11.08.2021 Oppdatert: 10.08.2022 kl.10.42