Skriftlig eksamen avlyses


Publisert:

12.02.2021

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.19

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.
Kunnskapsdepartementet har besluttet at alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.  
 
Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt, mens muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever.
 
Nå skal regjeringen se videre på om det finnes andre alternativer for hvordan standpunktkarakterene kan forsterkes, for eksempel med en form for ekstern vurdering.