Status pr. 04.12.20

Totalt 10 ansatte og 8 elever har testet positivt på Covid19.  Ni klasser er nå i karantene.

Smitteantallet pr dags dato er fortsatt stigende ved skolen og av den grunn bestemte kommuneoverlegen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) at det skulle være hjemmeundervisning for alle elever fredag 4.desember. 

Et relativt stort antall prøvesvar vil komme i løpet av de nærmeste dagene. Så snart prøvesvarene foreligger vil kommuneoverlegen i samarbeid med FHI, beslutte videre håndtering fra og med neste uke. Rektor og skoleeier er i fortløpende dialog med kommuneoverlegen og skolen vil informere elevene via Teams, Skolen vår. I tillegg legges det ut informasjon via skolen hjemmeside. 

Vi anbefaler alle foresatte til å følge med på den informasjonen som gis via Teams. Denne får foresatte tilgang til via elevens pålogging. 

03.12.20 - Daglige meldinger den siste uken om smittetilfeller og påfølgende karantene for elever og ansatte fører naturlig nok til uro hos både elever, foresatte og ansatte.

Skogmo videregående skole har et svært godt samarbeid med kommunelegen i Skien kommune. Hun tar situasjonen på høyeste alvor og har tett dialog med FHI. Den foreløpige vurderingen fra FHI er at det ikke blir "vurdert hensiktsmessig å be skolen gå i rødt, eller stenge". Situasjonen vurderes fortløpende og vi er forberedt på raske endringer.

Skolen har innført en rekke lokale tiltak for å forsterke smittevernstiltakene. Ett av disse tiltakene er at elevene nå følger en tilstedeværelsesplan med redusert antall klasser på skolen samtidig.

Alle elever holdes fortløpende orienterte om tiltak og om utviklingen knyttet til smittesituasjonen via teams.

Ved smittesporing betyr begrepet "Nærkontakt":

Mindre enn to meters avstand (fra smittet person) sammenhengende i minimum 15 minutter.

Vi oppfordrer alle til å være bevisst på gjeldende smittevernregler:

  • Vask hender og hold det rent rundt deg
  • Hold deg hjemme dersom du har symptomer på forkjølelse
  • Hold avstand - minimum 1 meter (vurder bruk av munnbind dersom det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand)

 

Også på fritiden må alle huske at de samme reglene gjelder!

 

Publisert:

25.11.2020

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.19